Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht Verslaggeving, accountancy en toezicht 2019 nr. 2

Annotatie - OK-beschikking jaarrekeningprocedure GGN Holding N.V.

mr. drs. A.N. Krol1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 28 juni 2018 oordeelde de Ondernemingskamer (OK) dat de jaarrekening 2016 van GGN Brabant Beheer B.V. moet worden herzien (OK 28 juni 2018, TvJ 2018, nr. 5). Deze annotatie heeft betrekking op de uitspraak van de OK van 28 januari 2019 ( ECLI:NL:GHAMS:2019:310 ) waarin dezelfde kwestie aan de orde wordt gesteld. Ditmaal gaat het om de verwerking van een overeenkomst tot inkoop van eigen aandelen in de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van GGN Holding N.V. GGN Brabant Beheer B.V. en andere regionale houdstervennootschappen houden certificaten van aandelen in GGN Holding N.V. Laatstgenoemde houdt (indirect) aandelen in diverse vennootschappen die deurwaarders- en incassokantoren exploiteren. Een aantal aandeelhouders (waaronder verzoekster) heeft zijn deelname in de vennootschappen opgezegd. De OK betrekt ook de andere opzeggingen in haar oordeel.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Overzicht feiten

2. Standpunt accountant

3. Overwegingen en aanwijzingen OK

4. Observaties

5. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. A.N. Krol1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/15580

Verder in 2019 nr.2

 Eigen vermogen of vreemd vermogen: hoe moeilijk kan het zijn?

In de financiële verslaggeving is de balans een weergave van de bezittingen en schulden van de onderneming. Aan de debetzijde staan de activa (bezittingen) en aan de creditzijde de passiva (sc...

 Het belang van de impairment-toets op immateriële vaste activa in de ontwikkelingsfase

In 2016 heeft de Accountantskamer geoordeeld over de controlewerkzaamheden rond de activering van een intern vervaardigd softwaresysteem (AK 16/1441). Daarbij kwam mede naar voren dat o...

 Het nieuwe Conceptual Framework van de IASB

In maart 2018 heeft de International Accounting Standards Board (IASB) het ‘Conceptual Framework for Financial Reporting’ gepubliceerd.[3] Dit Conceptual Framework (CF) geeft een overzicht...

 Eigen vermogen en vreemd vermogen in de enkelvoudige jaarrekening volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

In de actuele versie van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving gelden voor de enkelvoudige jaarrekening andere criteria dan voor de geconsolideerde jaarrekening wat betreft de classi...

 Praktijkvraag - De ‘verzamelwetswijziging’ uit september 2018 is over het hoofd gezien; wat nu?

Begin 2019 ontstond een gerucht dat er in de zomer van 2018 plots een onaangekondigde wetswijziging was doorgevoerd in enige bepalingen in Titel 9 Boek 2 BW. Het bijzondere aan deze wijziging was d...

 Annotatie - OK-beschikking jaarrekeningprocedure GGN Holding N.V.

Op 28 juni 2018 oordeelde de Ondernemingskamer (OK) dat de jaarrekening 2016 van GGN Brabant Beheer B.V. moet worden herzien (OK 28 juni 2018, TvJ 2018, nr. 5). Deze annotatie heeft betrekking o...