Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2019 nr. 2

Praktijkvraag - De ‘verzamelwetswijziging’ uit september 2018 is over het hoofd gezien; wat nu?

mr. dr. C.J.A. van Geffen1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Begin 2019 ontstond een gerucht dat er in de zomer van 2018 plots een onaangekondigde wetswijziging was doorgevoerd in enige bepalingen in Titel 9 Boek 2 BW. Het bijzondere aan deze wijziging was dat deze i) in 2018 niet is opgevallen tijdens parlementaire behandeling (want ‘hamerstuk’), ii) niet door overheid of instellingen is gecommuniceerd via de geëigende kanalen en iii) niet tijdig is ‘ontdekt’ door betrokkenen in de (verslaggeving)praktijk.

Uit nader onderzoek bleek dat de wetswijziging was doorgevoerd via de zogeheten ‘Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018’2 (hierna: Verzamelwet 2018) die in juni 2018 is gepubliceerd (Stb. 2018, nr. 228) en in september 2018 in werking is getreden (Stb. 2018, nr. 312).3 De naam ‘Verzamelwet 2018’ deed vermoeden dat de wijzigingen louter kleine reparaties in diverse wetten zouden betreffen. Ten aanzien van Titel 9 Boek 2 BW was bekend dat in 2015 bij de implementat...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inhoudelijke wijzigingen

2. Lex dura, sed lex!

3. NT: computer says no!

4. Controleverklaring accountant

5. Onvolledige jaarrekening 2017/2018; herstel?

6. Zorgvuldige wetgeving? Is kamerbrief een oplossing?

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. C.J.A. van Geffen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/15579

Verder in 2019 nr.2

 Eigen vermogen of vreemd vermogen: hoe moeilijk kan het zijn?

In de financiële verslaggeving is de balans een weergave van de bezittingen en schulden van de onderneming. Aan de debetzijde staan de activa (bezittingen) en aan de creditzijde de passiva (sc...

 Het belang van de impairment-toets op immateriële vaste activa in de ontwikkelingsfase

In 2016 heeft de Accountantskamer geoordeeld over de controlewerkzaamheden rond de activering van een intern vervaardigd softwaresysteem (AK 16/1441). Daarbij kwam mede naar voren dat o...

 Het nieuwe Conceptual Framework van de IASB

In maart 2018 heeft de International Accounting Standards Board (IASB) het ‘Conceptual Framework for Financial Reporting’ gepubliceerd.[3] Dit Conceptual Framework (CF) geeft een overzicht...

 Eigen vermogen en vreemd vermogen in de enkelvoudige jaarrekening volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

In de actuele versie van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving gelden voor de enkelvoudige jaarrekening andere criteria dan voor de geconsolideerde jaarrekening wat betreft de classi...

 Praktijkvraag - De ‘verzamelwetswijziging’ uit september 2018 is over het hoofd gezien; wat nu?

Begin 2019 ontstond een gerucht dat er in de zomer van 2018 plots een onaangekondigde wetswijziging was doorgevoerd in enige bepalingen in Titel 9 Boek 2 BW. Het bijzondere aan deze wijziging was d...

 Annotatie - OK-beschikking jaarrekeningprocedure GGN Holding N.V.

Op 28 juni 2018 oordeelde de Ondernemingskamer (OK) dat de jaarrekening 2016 van GGN Brabant Beheer B.V. moet worden herzien (OK 28 juni 2018, TvJ 2018, nr. 5). Deze annotatie heeft betrekking o...