Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2019 nr. 2

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. A.B. Schoonbeek1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Nationale ontwikkelingen

RJ-Uiting 2019-5: ‘Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018’ – wijzigingen in Titel 9 Boek 2 BW – ABS

De RJ brengt door middel van deze RJ-uiting 2019-5 van 28 maart 2019 de in 2018 gepubliceerde ‘Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018’ (Stb. 2018, nr. 228) onder de aandacht. Met deze wet zijn wijzigingen aangebracht in Titel 9 Boek 2 BW. De wijzigingen zijn al op 19 september 2018 in werking getreden (Stb. 2018, nr. 312). De in de Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018 opgenomen wijzigingen betreffen (beperkte) inhoudelijke wijzigingen en redactionele wijzigingen als gevolg van onvolkomenheden bij de implementatie (in 2015) van de EU-Richtlijn jaarrekening (2013/34/EU) in Titel 9 Boek 2 BW. Het gaat om aanpassing van art. 2:392 (overige gegevens), art. 2:394 (openbaarmaking), art. 2:395a (microrechtspersonen), art. 2:396 (kleine...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Nationale ontwikkelingen

RJ-Uiting 2019-5: ‘Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018’ – wijzigingen in Titel 9 Boek 2 BW – ABS

RJ-Uiting 2019-6: ‘Ontwerp-richtlijn 645’ – Beleidswaarde – ABS

RJ-Uiting 2019-7 Ontwerp-alinea’s RJ 122 ‘Prijsgrondslagen voor vreemde valuta’ – ABS

RJ-Uiting 2019-8 'Ontwerp-alinea’s RJ 400 Bestuursverslag met betrekking tot diversiteitsbeleid’ – ABS

Wetgevingsbrief AFM 2019 – ABS

Reactie van de AFM digitaal loket Commissie Toekomt Accountancysector – ABS

Actualiteiten – internationaal

IASB: voorlopig géén wijzigingen in IFRS 8 en discontering – CC

IASB: principles of disclosure – CC

IASB: status agendabeslissingen – CC

IASB: tijdelijke verlichting vereisten hedge accounting in verband met onzekerheid IBOR-hervorming – CC

ESMA: Verslag handhavingsactiviteiten – CC

CEAOB: verslag over 2018 - CC

IFAC: accountantscontrole bij minder complexe entiteiten – CC

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
prof. dr. C. Camfferman RA en mr. A.B. Schoonbeek1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/15581

Verder in 2019 nr.2

 Eigen vermogen of vreemd vermogen: hoe moeilijk kan het zijn?

In de financiële verslaggeving is de balans een weergave van de bezittingen en schulden van de onderneming. Aan de debetzijde staan de activa (bezittingen) en aan de creditzijde de passiva (sc...

 Het belang van de impairment-toets op immateriële vaste activa in de ontwikkelingsfase

In 2016 heeft de Accountantskamer geoordeeld over de controlewerkzaamheden rond de activering van een intern vervaardigd softwaresysteem (AK 16/1441). Daarbij kwam mede naar voren dat o...

 Het nieuwe Conceptual Framework van de IASB

In maart 2018 heeft de International Accounting Standards Board (IASB) het ‘Conceptual Framework for Financial Reporting’ gepubliceerd.[3] Dit Conceptual Framework (CF) geeft een overzicht...

 Eigen vermogen en vreemd vermogen in de enkelvoudige jaarrekening volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

In de actuele versie van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving gelden voor de enkelvoudige jaarrekening andere criteria dan voor de geconsolideerde jaarrekening wat betreft de classi...

 Praktijkvraag - De ‘verzamelwetswijziging’ uit september 2018 is over het hoofd gezien; wat nu?

Begin 2019 ontstond een gerucht dat er in de zomer van 2018 plots een onaangekondigde wetswijziging was doorgevoerd in enige bepalingen in Titel 9 Boek 2 BW. Het bijzondere aan deze wijziging was d...

 Annotatie - OK-beschikking jaarrekeningprocedure GGN Holding N.V.

Op 28 juni 2018 oordeelde de Ondernemingskamer (OK) dat de jaarrekening 2016 van GGN Brabant Beheer B.V. moet worden herzien (OK 28 juni 2018, TvJ 2018, nr. 5). Deze annotatie heeft betrekking o...