Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 3

Opschorting en verrekening

mr. R.J.Q. Klomp1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Opschorting en verrekening zijn relatief makkelijk toe te passen remedies in contractuele verhoudingen. Als een partij vindt dat er reden is zijn eigen prestatie uit te stellen kan zij een beroep op opschorting doen, en als een partij een tegenvordering heeft op haar wederpartij kan zij een beroep op verrekening doen, mits natuurlijk in beide gevallen aan de noodzakelijke voorwaarden is voldaan. Het is ook mogelijk een eigen prestatie op te schorten met het oog op een toekomstige verrekeningsmogelijkheid, aldus de Hoge Raad in de zaak Ammerlaan/Enthoven.[2] De vraag is altijd wanneer mag het wel en wanneer niet? Wat zijn precies de voorwaarden? En voor de praktijk ook niet onbelangrijk, wat zijn de risico’s? In deze bijdrage zal ik daar nader op ingaan, zo mogelijk toegespitst op de huur van bedrijfsruimte. Eerst zal ik de inns en outs van opschorting bespreken, daarna volgt verrekening en vervolgens een korte beschouwing over de relatie tussen beide.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Opschorting

1.1. Inleiding

1.2. Vereisten voor opschorting

2. Verrekening

2.1. Inleiding

2.2. Vereisten voor verrekening

3. Aanvullend recht

4. Relatie opschorting – verrekening

4.1. Inleiding

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. R.J.Q. Klomp1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15591

Verder in 2019 nr.3

 Voorwoord

Hoewel de crisis alweer geruime tijd voorbij is, kampen we in retail-land nog regelmatig met grote verliezen, zoals recentelijk Intertoys en Sissy Boy. Wel leveren deze faillissementen af en toe ee...

 Wettelijke rente, wettelijke handelsrente en boete

Dit artikel is onderdeel van de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’, waarin (extra) aandacht wordt geschonken aan het feit dat (ook) het algemeen verbintenissenrecht veel invloed heeft op de hu...

 Opschorting en verrekening

Opschorting en verrekening zijn relatief makkelijk toe te passen remedies in contractuele verhoudingen. Als een partij vindt dat er reden is zijn eigen prestatie uit te stellen kan zij een beroe...

 De afdwingbaarheid van een contractuele exploitatieverplichting - Remedies bij het schenden van contractuele exploitatieverplichtingen

In dit tijdschrift verschenen de afgelopen jaren geregeld artikelen met betrekking tot de exploitatieverplichting die al dan niet op een huurder rust.[2] Aangezien inmiddels al weer enk...

 Btw-belaste (ver)huur van kantoor- en bedrijfsruimte

Btw en verhuur zijn zo onlosmakelijk met elkaar verbonden dat de door de Raad voor Onroerende Zaken vastgestelde modelovereenkomst ‘Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de ...