Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 3

Btw-belaste (ver)huur van kantoor- en bedrijfsruimte

mr. P.C. Leegwater en mr. L.R. van Silfhout1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Btw en verhuur zijn zo onlosmakelijk met elkaar verbonden dat de door de Raad voor Onroerende Zaken vastgestelde modelovereenkomst ‘Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW’[2] er zelfs standaard bepalingen aan wijdt. Dit betreft art. 4 van de Huurovereenkomst Kantoorruimte 2015, ‘Huurprijs, omzetbelasting, servicekosten, huurprijsaanpassing, betalingsverplichting, betaalperiode’ en art. 19 van de ‘Algemene bepalingen huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW’[3] welke van toepassing zijn op de Huurovereenkomst Kantoorruimte 2015. In het voorgaande model Huurovereenkomst Kantoorruimte 2003 was dat overigens niet anders.In de praktijk wordt de regelgeving betreffende btw echter vaak als een moeilijk onderwerp gezien. Daar waar de overige bepalingen van het model Huurovereenkomst Kantoorruimte 2015[4] regelmatig worden aangepast ten gevolge van commerciële afspraken tussen partijen, blijven de fiscale bepalingen en/of afspraken over het algemeen ongemoeid. Deze bijdrage beoogt daarom een overzicht te geven van de meest voorkomende btw-gerelateerde vragen en aandachtspunten uit onze (huurrecht)praktijk. Voor een goed begrip zullen wij eerst het kader voor btw-belaste verhuur schetsen en vervolgens de ratio achter de btw-belaste verhuur beschrijven. Daarna zullen wij diverse vraagstukken ter hand nemen, en wij hopen de lezer aan de hand van de ‘levensloop’ van een huurcontract tenslotte enige praktische handvatten aan te reiken.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Begrippenkader

2. Ratio btw-belaste verhuur

3. Materiële vereisten en voorwaarden voor btw -belaste verhuur

4. Formele vereisten en voorwaarden voor btw -belaste verhuur

5. Belang van de formele vereisten volgens de rechter

6. Compensatie btw-schade

7. De praktijk

7.1. Namen huurder/verhuurder zijn niet correct opgenomen (formeel gebrek)

7.2. Niet of niet tijdig ondertekenen van de huurovereenkomst door de huurder (formeel gebrek)

7.3. Het (kadastrale) adres ontbreekt of is onjuist opgenomen in de huurovereenkomst (formeel gebrek)

7.4. De huurder betrekt het gehuurde pas na de ingangsdatum van de huur (materieel gebrek)

7.5. De huurder betrekt het gehuurde niet of staakt het overeengekomen gebruik (deels) (materieel gebrek)

7.6. Uitbreiding of wisseling van het gehuurde (formeel gebrek)

7.7. Contractsovername (formeel gebrek)

8. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. P.C. Leegwater en mr. L.R. van Silfhout1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15593

Verder in 2019 nr.3

 Voorwoord

Hoewel de crisis alweer geruime tijd voorbij is, kampen we in retail-land nog regelmatig met grote verliezen, zoals recentelijk Intertoys en Sissy Boy. Wel leveren deze faillissementen af en toe ee...

 Wettelijke rente, wettelijke handelsrente en boete

Dit artikel is onderdeel van de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’, waarin (extra) aandacht wordt geschonken aan het feit dat (ook) het algemeen verbintenissenrecht veel invloed heeft op de hu...

 Opschorting en verrekening

Opschorting en verrekening zijn relatief makkelijk toe te passen remedies in contractuele verhoudingen. Als een partij vindt dat er reden is zijn eigen prestatie uit te stellen kan zij een beroe...

 De afdwingbaarheid van een contractuele exploitatieverplichting - Remedies bij het schenden van contractuele exploitatieverplichtingen

In dit tijdschrift verschenen de afgelopen jaren geregeld artikelen met betrekking tot de exploitatieverplichting die al dan niet op een huurder rust.[2] Aangezien inmiddels al weer enk...

 Btw-belaste (ver)huur van kantoor- en bedrijfsruimte

Btw en verhuur zijn zo onlosmakelijk met elkaar verbonden dat de door de Raad voor Onroerende Zaken vastgestelde modelovereenkomst ‘Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de ...