Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 3

De afdwingbaarheid van een contractuele exploitatieverplichting - Remedies bij het schenden van contractuele exploitatieverplichtingen

mr. N. van Deinsen1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In dit tijdschrift verschenen de afgelopen jaren geregeld artikelen met betrekking tot de exploitatieverplichting die al dan niet op een huurder rust.2 Aangezien inmiddels al weer enkele jaren verstreken zijn sinds het laatste artikel over dit onderwerp is verschenen en er sindsdien weer diverse uitspraken zijn gepubliceerd, lijkt het mij zinvol om stil te staan bij deze materie.

Het gaat hierbij om de in een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte bedongen exploitatieverplichting.3 Exploitatiebedingen zijn immers al jaren gemeengoed in huurovereenkomsten, al dan niet als onderdeel van de algemene bepalingen, zoals die behorende tot de veelgebruikte algemene bepalingen van de ROZ.4

De meeste over dit onderwerp geschreven artikelen of passages in handboeken beperken zich tot een bespreking van de rechtspraak. Deze rechtspraak betreft doorgaans een vordering tot nakoming in kort geding. Ook dit artikel is toegespitst op de vraag wanneer een nakom...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Het exploitatiebeding

3. Gronden voor het afwijzen van een nakomingsvordering

3.1. Relatieve onmogelijkheid tot nakoming

3.2. De beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid

3.3. De belangenafweging in kort geding

4. De toepassing van de afwijzingsgronden bij exploitatiebedingen

5. Een verliesgevende exploitatie

5.1. Toepassing van de relatief onmogelijke nakoming

5.2. Toepassing van art. 6:248 lid 2 BW

5.3. Conclusie: Oosterhuis/Unigro lijkt voor de huurder kansen te bieden

6. Het kunnen vergen van investeringen voor heropening

7. Franchise & onderhuur

8. Afsluitende opmerkingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. N. van Deinsen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15592

Verder in 2019 nr.3

 Voorwoord

Hoewel de crisis alweer geruime tijd voorbij is, kampen we in retail-land nog regelmatig met grote verliezen, zoals recentelijk Intertoys en Sissy Boy. Wel leveren deze faillissementen af en toe ee...

 Wettelijke rente, wettelijke handelsrente en boete

Dit artikel is onderdeel van de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’, waarin (extra) aandacht wordt geschonken aan het feit dat (ook) het algemeen verbintenissenrecht veel invloed heeft op de hu...

 Opschorting en verrekening

Opschorting en verrekening zijn relatief makkelijk toe te passen remedies in contractuele verhoudingen. Als een partij vindt dat er reden is zijn eigen prestatie uit te stellen kan zij een beroe...

 De afdwingbaarheid van een contractuele exploitatieverplichting - Remedies bij het schenden van contractuele exploitatieverplichtingen

In dit tijdschrift verschenen de afgelopen jaren geregeld artikelen met betrekking tot de exploitatieverplichting die al dan niet op een huurder rust.[2] Aangezien inmiddels al weer enk...

 Btw-belaste (ver)huur van kantoor- en bedrijfsruimte

Btw en verhuur zijn zo onlosmakelijk met elkaar verbonden dat de door de Raad voor Onroerende Zaken vastgestelde modelovereenkomst ‘Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de ...