Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 3

Hoge Raad, 7 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2256 X / Rabohypotheekbank e.a. (TvHB 2019/13)

E.H.H. Schelhaas

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van E.H.H. Schelhaas

Samenvatting

Onroerend, roerend, natrekking, bestanddeel

Een woning met bedrijfshal en bijbehorende percelen grond wordt door de hypotheekbank openbaar verkocht. De percelen grond zijn verhard door middel van stelcon platen. Na de gunning op de veiling verwijdert de geëxecuteerde (de voormalige eigenaar) deze stelcon platen. De vraag speelt of de stelcon platen wel of niet verwijderd mochten worden. De koper stelt zich op het standpunt dat de stelcon platen niet verwijderd mochten worden, omdat sprake is van bestanddeelvorming (art. 3:4 BW). De koper vordert schadevergoeding van de (hypotheek)bank. Het hof wijst de vordering van de koper af, omdat er geen sprake was van bestanddeelvorming. Daartoe acht het hof doorslaggevend dat (i) de stelcon platen niet specifiek voor de percelen grond zijn gemaakt en dus niet constructief op de percelen grond zijn afgestemd en (ii) gelijksoortige percelen met een zelfde best...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting

Onroerend, roerend, natrekking, bestanddeel

Hoge Raad

4. Beslissing

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
E.H.H. Schelhaas
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2018:2256
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15594

Verder in 2019 nr.3

 Voorwoord

Hoewel de crisis alweer geruime tijd voorbij is, kampen we in retail-land nog regelmatig met grote verliezen, zoals recentelijk Intertoys en Sissy Boy. Wel leveren deze faillissementen af en toe ee...

 Wettelijke rente, wettelijke handelsrente en boete

Dit artikel is onderdeel van de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’, waarin (extra) aandacht wordt geschonken aan het feit dat (ook) het algemeen verbintenissenrecht veel invloed heeft op de hu...

 Opschorting en verrekening

Opschorting en verrekening zijn relatief makkelijk toe te passen remedies in contractuele verhoudingen. Als een partij vindt dat er reden is zijn eigen prestatie uit te stellen kan zij een beroe...

 De afdwingbaarheid van een contractuele exploitatieverplichting - Remedies bij het schenden van contractuele exploitatieverplichtingen

In dit tijdschrift verschenen de afgelopen jaren geregeld artikelen met betrekking tot de exploitatieverplichting die al dan niet op een huurder rust.[2] Aangezien inmiddels al weer enk...

 Btw-belaste (ver)huur van kantoor- en bedrijfsruimte

Btw en verhuur zijn zo onlosmakelijk met elkaar verbonden dat de door de Raad voor Onroerende Zaken vastgestelde modelovereenkomst ‘Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de ...