Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 3

Hoge Raad, 15 februari 2019, NJ 2019/91; NJB 2019/421 Beleggings- en exploitatiemaatschappij Nieuwburen B.V. / Verweerder 1 en 2 (TvHB 2019/14)

M. van Schoonhoven-Sloot

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van M. van Schoonhoven-Sloot

Samenvatting

Bestuurdersaansprakelijkheid, persoonlijk ernstig verwijt, huurgarantie, concerngarantie, zekerheden, tekortkoming, faillissement

Deze zaak betreft het vervolg op het fameuze Romania-arrest ( ECLI:NL:HR:2013:1244 ). Daarin is vastgesteld dat de verhuurder zich op de garant kan verhalen voor alle uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. In de onderhavige zaak heeft de verhuurder de bestuurders van de garant persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de niet-nakoming van de garantie. Het hof is van mening dat de bestuurders geen persoonlijk verwijt kan worden gemaakt daar zij onbekend waren met de uit het Romania-arrest voortvloeiende rechtsregel (kort gezegd: een contractueel overeengekomen schadevergoedingsbeding sorteert jegens een derde wél en jegens de boedel geen effect). De Hoge Raad oordeelt echter dat de verhuurder ter onderbouwing van zijn stellingen ook omstandigheden en ge...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting

Bestuurdersaansprakelijkheid, persoonlijk ernstig verwijt, huurgarantie, concerngarantie, zekerheden, tekortkoming, faillissement

Hoge Raad

Conclusie A-G mr. T. Hartlief[16]

1. Feiten

2. Procesverloop

3. Bespreking van het principale cassatiemiddel

4. Bespreking van het voorwaardelijk incidentele cassatiemiddel

5. Conclusie in het principale en incidentele cassatieberoep

Hoge Raad

Uitgangspunten in cassatie

Beoordeling

Beslissing

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
M. van Schoonhoven-Sloot
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15595

Verder in 2019 nr.3

 Voorwoord

Hoewel de crisis alweer geruime tijd voorbij is, kampen we in retail-land nog regelmatig met grote verliezen, zoals recentelijk Intertoys en Sissy Boy. Wel leveren deze faillissementen af en toe ee...

 Wettelijke rente, wettelijke handelsrente en boete

Dit artikel is onderdeel van de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’, waarin (extra) aandacht wordt geschonken aan het feit dat (ook) het algemeen verbintenissenrecht veel invloed heeft op de hu...

 Opschorting en verrekening

Opschorting en verrekening zijn relatief makkelijk toe te passen remedies in contractuele verhoudingen. Als een partij vindt dat er reden is zijn eigen prestatie uit te stellen kan zij een beroe...

 De afdwingbaarheid van een contractuele exploitatieverplichting - Remedies bij het schenden van contractuele exploitatieverplichtingen

In dit tijdschrift verschenen de afgelopen jaren geregeld artikelen met betrekking tot de exploitatieverplichting die al dan niet op een huurder rust.[2] Aangezien inmiddels al weer enk...

 Btw-belaste (ver)huur van kantoor- en bedrijfsruimte

Btw en verhuur zijn zo onlosmakelijk met elkaar verbonden dat de door de Raad voor Onroerende Zaken vastgestelde modelovereenkomst ‘Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de ...