Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 3

Hoge Raad, 22 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:396 Di-Ann Hotel Management B.V. e.a. / verhuurder (TvHB 2019/15)

I.E. Hofhuis

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van I.E. Hofhuis

Samenvatting en conclusie A-G ECLI:NL:PHR:2019:243

Contractsoverneming, nieuwe huurovereenkomst, tekortkoming, ontbinding, beperkende werking redelijkheid en billijkheid, verjaring ontbindingsvordering

Een aantal panden waarin een hotel wordt geëxploiteerd, wordt door de huurder aan een derde partij in gebruik gegeven, waarbij ook de huurrechten worden overgedragen. De verhuurder vordert ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde. Deze vordering wordt toegewezen. Geoordeeld wordt dat de verhuurder niet met de overdracht van de huurrechten heeft ingestemd en er (derhalve) sprake is van een tekortkoming. De verweren van de huurder dat de verhuurder de nieuwe huurder had aanvaard, dat de vordering tot ontbinding is verjaard, dat de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt en dat ontbinding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, slagen niet.

Hoge Raad

...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting en conclusie A-G ECLI:NL:PHR:2019:243

Contractsoverneming, nieuwe huurovereenkomst, tekortkoming, ontbinding, beperkende werking redelijkheid en billijkheid, verjaring ontbindingsvordering

Hoge Raad

2 Het geding in cassatie

3 Beoordeling van het middel

4 Beslissing

Advocaat Generaal[49]

1 Feiten 

2 Procesverloop

3 Bespreking van het cassatiemiddel

4 Conclusie

Commentaar

Feiten

Oordeel van het hof

Oordeel Hoge Raad

Medewerking van de verhuurder

Belang akte

Samenvattend

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
I.E. Hofhuis
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2019:396
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15596

Verder in 2019 nr.3

 Voorwoord

Hoewel de crisis alweer geruime tijd voorbij is, kampen we in retail-land nog regelmatig met grote verliezen, zoals recentelijk Intertoys en Sissy Boy. Wel leveren deze faillissementen af en toe ee...

 Wettelijke rente, wettelijke handelsrente en boete

Dit artikel is onderdeel van de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’, waarin (extra) aandacht wordt geschonken aan het feit dat (ook) het algemeen verbintenissenrecht veel invloed heeft op de hu...

 Opschorting en verrekening

Opschorting en verrekening zijn relatief makkelijk toe te passen remedies in contractuele verhoudingen. Als een partij vindt dat er reden is zijn eigen prestatie uit te stellen kan zij een beroe...

 De afdwingbaarheid van een contractuele exploitatieverplichting - Remedies bij het schenden van contractuele exploitatieverplichtingen

In dit tijdschrift verschenen de afgelopen jaren geregeld artikelen met betrekking tot de exploitatieverplichting die al dan niet op een huurder rust.[2] Aangezien inmiddels al weer enk...

 Btw-belaste (ver)huur van kantoor- en bedrijfsruimte

Btw en verhuur zijn zo onlosmakelijk met elkaar verbonden dat de door de Raad voor Onroerende Zaken vastgestelde modelovereenkomst ‘Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de ...