Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2019 nr. 3

Hof Den Haag, 5 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:130 Datacenter Beheer B.V. / geïntimeerden (TvHB 2019/16)

S.H.W. Le Large

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van S.H.W. Le Large

Samenvatting

Eerste recht van koop, totstandkoming, uitleg, financieringsvoorbehoud

In de huurovereenkomst van een kantoorgebouw is een eerste recht van koop voor de huurder opgenomen. Partijen dienen overeenkomstig de regeling binnen tien werkdagen tot overeenstemming te komen. De huurder aanvaardt het aanbod van de verhuurder onder een financieringsvoorbehoud. De verhuurder meent dat hiermee sprake is van een 'tegenaanbod' en wijst dit 'tegenaanbod' (nadat de tien-dagen termijn is verstreken) af. Gelet op de inhoud en de strekking van het eerste recht van koop en het gebruikelijke en redelijke karakter van het financieringsvoorbehoud bij dergelijke overeenkomsten, kan de reactie van de huurder naar het oordeel van het hof worden gezien als een aanvaarding die niet van het aanbod van de verhuurder afwijkt, of daar hoogstens op een ondergeschikt punt van afwijkt. De verhuurder heeft niet onverwijld bezwaar gemaa...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting

Eerste recht van koop, totstandkoming, uitleg, financieringsvoorbehoud

Gerechtshof

2 Beoordeling van het hoger beroep

3 Beslissing

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
S.H.W. Le Large
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHDHA:2019:130
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/15597

Verder in 2019 nr.3

 Voorwoord

Hoewel de crisis alweer geruime tijd voorbij is, kampen we in retail-land nog regelmatig met grote verliezen, zoals recentelijk Intertoys en Sissy Boy. Wel leveren deze faillissementen af en toe ee...

 Wettelijke rente, wettelijke handelsrente en boete

Dit artikel is onderdeel van de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’, waarin (extra) aandacht wordt geschonken aan het feit dat (ook) het algemeen verbintenissenrecht veel invloed heeft op de hu...

 Opschorting en verrekening

Opschorting en verrekening zijn relatief makkelijk toe te passen remedies in contractuele verhoudingen. Als een partij vindt dat er reden is zijn eigen prestatie uit te stellen kan zij een beroe...

 De afdwingbaarheid van een contractuele exploitatieverplichting - Remedies bij het schenden van contractuele exploitatieverplichtingen

In dit tijdschrift verschenen de afgelopen jaren geregeld artikelen met betrekking tot de exploitatieverplichting die al dan niet op een huurder rust.[2] Aangezien inmiddels al weer enk...

 Btw-belaste (ver)huur van kantoor- en bedrijfsruimte

Btw en verhuur zijn zo onlosmakelijk met elkaar verbonden dat de door de Raad voor Onroerende Zaken vastgestelde modelovereenkomst ‘Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de ...