Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2019 nr. 3

De lawyer’s letter: spelregels voor accountants en advocaten

prof. dr. mr. M. Pheijffer RA en mr. E.L. Zetteler1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Introductie regelgeving lawyer’s letter

Binnen de accountancy speelt de lawyer’s letter ofwel de advocatenbrief een belangrijke rol. Het wordt door accountants echter te vaak (en vaktechnisch ten onrechte) gezien als een ‘cover your ass’-document. Indien een dergelijke brief, met daarin het oordeel van een advocaat, in het accountantsdossier is opgeborgen acht menig accountant toereikende controle-informatie aanwezig. Ten onrechte, want de accountant heeft ook een eigen verantwoordelijkheid en zal derhalve ook zelf een oordeel moeten vellen over de kwesties waarop de advocatenbrief betrekking heeft.

Daar komt bij dat advocaten bij het afgeven van een lawyer’s letter aan regels zijn gebonden. Regels die op onderdelen strijdig zijn met de behoeften en verwachtingen van de accountant. Het gaat om de ‘Richtlijnen en model inzake het...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Introductie regelgeving lawyer’s letter

2. De lawyer’s letter in de accountantsregelgeving

3. De lawyer’s letter in de advocatenregelgeving

4. De advocaat en het tuchtrecht

5. De accountant en het tuchtrecht

6. Civielrechtelijke beoordeling handelen accountant

7. Lawyer’s letter niet zaligmakend voor de accountant

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. dr. mr. M. Pheijffer RA en mr. E.L. Zetteler1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/15679

Verder in 2019 nr.3

 Auditcommissies; een onmisbare schakel voor het waarborgen van de kwaliteit van de controle

Auditcommissies zijn een belangrijke schakel tussen stakeholders, het bestuur van de onderneming en de accountant en hebben een belangrijke bijdrage in de versterking van de kwaliteit van accountan...

 De lawyer’s letter: spelregels voor accountants en advocaten

1. Introductie regelgeving lawyer’s letterBinnen de accountancy speelt de lawyer’s letter ofwel de advocatenbrief een belangrijke rol. Het wordt door accountants echter te vaak (en vaktechnisch ten...

 Niet-financiële informatie in de financiële verslaggeving - Het Besluit bekendmaking niet-financiële informatie nader toegelicht

Beursgenoteerde ondernemingen nemen steeds meer niet-financiële informatie op in de externe verslaggeving. Zij geven in hun verslaggeving niet alleen de winst- en verliescijfers, maar r...

 Uitkeringsperikelen: negatieve herwaarderingsreserve en de balanstest ex artikel 2:216 lid 1 BW; een nadere analyse

De Feijter[2] behandelde in het eerste TvJ-nummer van dit jaar in de rubriek Praktijkvraag een interessant onderwerp waar in de praktijk en in de literatuur nogal eens mee geworsteld wordt. Hoe die...

 De lessen uit BoerCroon - Noot bij de uitspraak van de Accountantskamer d.d. 1 februari 2019 ( ECLI:NL:TACAKN:2019:11 )

In de onderhavige zaak heeft de Accountantskamer uitspraak gedaan op tuchtklachten die de curator van BoerCroon heeft ingediend tegen de voormalige accountants, hierna Betrokkene 1 en B...