Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2019 nr. 3

Niet-financiële informatie in de financiële verslaggeving - Het Besluit bekendmaking niet-financiële informatie nader toegelicht

mr. J. Dinant1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Beursgenoteerde ondernemingen nemen steeds meer niet-financiële informatie op in de externe verslaggeving. Zij geven in hun verslaggeving niet alleen de winst- en verliescijfers, maar rapporteren ook over duurzaamheidsfactoren zoals milieu, personeel, sociale aspecten en mensenrechten.

Beleggers hebben in toenemende mate behoefte aan informatie over meer dan alleen de financiële prestaties van ondernemingen. Transparante verslaggeving over deze onderwerpen is essentieel om in deze behoefte van beleggers te voorzien. Beleggers vinden het niet alleen belangrijk dat ondernemingen rapporteren over niet-financiële aspecten die samenhangen met het ondernemen, maar ook dat zij rapporteren over de impact van de omgeving op de onderneming en vice versa. Vooral de rapportage over de gevolgen van klimaatverandering vinden beleggers essentieel.2 Institutionele beleggers letten steeds meer op de niet-financiële prestaties van een onderneming bij de verdeling van ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Achtergrond

3. Reikwijdte Besluit bekendmaking niet-financiële informatie

4. Verplichtingen Besluit bekendmaking niet-financiële informatie

4.1. Voorschriften niet-financiële verklaring

4.2. De Corporate Governance Code 2016

5. De rol van de controlerend accountant

6. De toepassing van het Besluit bekendmaking niet-financiële informatie in de praktijk

6.1. Reikwijdte AFM onderzoek

6.2. Bevindingen AFM

7. Internationale ontwikkelingen

8. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J. Dinant1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/15680

Verder in 2019 nr.3

 Auditcommissies; een onmisbare schakel voor het waarborgen van de kwaliteit van de controle

Auditcommissies zijn een belangrijke schakel tussen stakeholders, het bestuur van de onderneming en de accountant en hebben een belangrijke bijdrage in de versterking van de kwaliteit van accountan...

 De lawyer’s letter: spelregels voor accountants en advocaten

1. Introductie regelgeving lawyer’s letterBinnen de accountancy speelt de lawyer’s letter ofwel de advocatenbrief een belangrijke rol. Het wordt door accountants echter te vaak (en vaktechnisch ten...

 Niet-financiële informatie in de financiële verslaggeving - Het Besluit bekendmaking niet-financiële informatie nader toegelicht

Beursgenoteerde ondernemingen nemen steeds meer niet-financiële informatie op in de externe verslaggeving. Zij geven in hun verslaggeving niet alleen de winst- en verliescijfers, maar r...

 Uitkeringsperikelen: negatieve herwaarderingsreserve en de balanstest ex artikel 2:216 lid 1 BW; een nadere analyse

De Feijter[2] behandelde in het eerste TvJ-nummer van dit jaar in de rubriek Praktijkvraag een interessant onderwerp waar in de praktijk en in de literatuur nogal eens mee geworsteld wordt. Hoe die...

 De lessen uit BoerCroon - Noot bij de uitspraak van de Accountantskamer d.d. 1 februari 2019 ( ECLI:NL:TACAKN:2019:11 )

In de onderhavige zaak heeft de Accountantskamer uitspraak gedaan op tuchtklachten die de curator van BoerCroon heeft ingediend tegen de voormalige accountants, hierna Betrokkene 1 en B...