Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2019 nr. 3

Actualiteiten

prof. dr. C. Camfferman RA en mr. A.B. Schoonbeek1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Nationale ontwikkelingen

RJ-Uiting 2019-8: 'Ontwerp-alinea’s RJ 400 Bestuursverslag met betrekking tot diversiteitsbeleid’ – ABS

Op 8 mei 2019 heeft de RJ de RJ-uiting 2019-8 gepubliceerd. Achtergronden hiervan zijn dat het Besluit inhoud bestuursverslag en de Nederlandse Corporate Governance Code regelen dat beursgenoteerde grote vennootschappen informatie verstrekken over het diversiteitsbeleid en tevens dat de Europese Commissie in zogeheten Richtsnoeren inzake niet-financiële informatie niet-bindende adviezen geeft over de beschrijving daarvan. Voorgesteld wordt om in verband hiermee nieuwe alinea’s op te nemen in hoofdstuk 400 ‘Bestuursverslag’ van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

RJ-Uiting 2019-9: Richtlijn 292 Leasing ‘identificeren of een overeenkomst een lease bevat en verschaffen van informatie over leaseovereenkomsten’ – ABS

De RJ heeft op 21 mei 2019 de RJ-uiting 2019-9 gepubliceerd. Hierdoor is RJ Uit...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Nationale ontwikkelingen

RJ-Uiting 2019-8: 'Ontwerp-alinea’s RJ 400 Bestuursverslag met betrekking tot diversiteitsbeleid’ – ABS

RJ-Uiting 2019-9: Richtlijn 292 Leasing ‘identificeren of een overeenkomst een lease bevat en verschaffen van informatie over leaseovereenkomsten’ – ABS

RJ-Uiting 2019-10: ‘Ontwerp-richtlijn 655 Zorginstellingen’ – ABS

RJ-Uiting 2019-11: ‘Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2018; wijzigingen in RJk-bundel en RJ-bundel’ – ABS

RJ-Uiting 2019-12: ‘Verwerking ontvangen commentaar op RJ-bundel (jaareditie 2018)’ – ABS

RJ-Uiting 2019-13: Ontwerp-richtlijn 212 ‘Materiële vaste activa’ (additionele overgangsbepaling ‘kosten van groot onderhoud’) – ABS

Uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven d.d. 18 juni 2019, ECLI:NL:CBB:2019:234 (PwC) en ECLI:NL:CBB:2019:235 (EY) – ABS

Handvatten AFM voor kwaliteitsgerichte cultuur – ABS

Plan van aanpak witwassen – ABS

Actualiteiten - Internationaal

IASB: Exposure draft Annual Improvements – CC

IASB: Exposure draft verwijzing naar Conceptual Framework in IFRS 3 – CC

IASB: Exposure draft wijzigingen IFRS 17 - CC

EU: nieuwe richtsnoeren klimaatinformatie – CC

EU: ESEF Verordening gepubliceerd – CC

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
prof. dr. C. Camfferman RA en mr. A.B. Schoonbeek1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/15682

Verder in 2019 nr.3

 Auditcommissies; een onmisbare schakel voor het waarborgen van de kwaliteit van de controle

Auditcommissies zijn een belangrijke schakel tussen stakeholders, het bestuur van de onderneming en de accountant en hebben een belangrijke bijdrage in de versterking van de kwaliteit van accountan...

 De lawyer’s letter: spelregels voor accountants en advocaten

1. Introductie regelgeving lawyer’s letterBinnen de accountancy speelt de lawyer’s letter ofwel de advocatenbrief een belangrijke rol. Het wordt door accountants echter te vaak (en vaktechnisch ten...

 Niet-financiële informatie in de financiële verslaggeving - Het Besluit bekendmaking niet-financiële informatie nader toegelicht

Beursgenoteerde ondernemingen nemen steeds meer niet-financiële informatie op in de externe verslaggeving. Zij geven in hun verslaggeving niet alleen de winst- en verliescijfers, maar r...

 Uitkeringsperikelen: negatieve herwaarderingsreserve en de balanstest ex artikel 2:216 lid 1 BW; een nadere analyse

De Feijter[2] behandelde in het eerste TvJ-nummer van dit jaar in de rubriek Praktijkvraag een interessant onderwerp waar in de praktijk en in de literatuur nogal eens mee geworsteld wordt. Hoe die...

 De lessen uit BoerCroon - Noot bij de uitspraak van de Accountantskamer d.d. 1 februari 2019 ( ECLI:NL:TACAKN:2019:11 )

In de onderhavige zaak heeft de Accountantskamer uitspraak gedaan op tuchtklachten die de curator van BoerCroon heeft ingediend tegen de voormalige accountants, hierna Betrokkene 1 en B...