Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht 2019 nr. 3

De lessen uit BoerCroon - Noot bij de uitspraak van de Accountantskamer d.d. 1 februari 2019 ( ECLI:NL:TACAKN:2019:11 )

mr. J.P.D. van de Klift1 

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In de onderhavige zaak heeft de Accountantskamer uitspraak gedaan op tuchtklachten die de curator van BoerCroon heeft ingediend tegen de voormalige accountants, hierna Betrokkene 1 en Betrokkene 2. Vanwege de omvang en de beperkte ruimte, zal ik enkel de klachten van de curator bespreken die betrekking hebben op de controle van (a) de goodwill in de geconsolideerde jaarrekening 2011 en (b) de gehanteerde continuïteitsveronderstelling in de geconsolideerde jaarrekening 2012.2

2. Feiten

Betrokkene 1 heeft op 30 mei 2012 als voor de opdracht verantwoordelijke partner een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de geconsolideerde jaarrekening 2011 van BoerCroon. Betrokkene 2 had de dagelijkse leiding over het controleteam. In die jaarrekening is onder de post immateriële activa een aanzienlijk bedrag aan goodwill opgenomen. In 2011 is voor een bedrag van EUR 3.392.494 aan dividend uitgekeerd.

Betrokkene 2 heeft op 4 april 2014 als v...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Feiten

3. Controle goodwill 2011

3.1. Uitspraak

3.2. Commentaar

4. Controle gehanteerde continuïteitsveronderstelling 2012

4.1. Uitspraak

4.2. Commentaar

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J.P.D. van de Klift1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvJ/15683

Verder in 2019 nr.3

 Auditcommissies; een onmisbare schakel voor het waarborgen van de kwaliteit van de controle

Auditcommissies zijn een belangrijke schakel tussen stakeholders, het bestuur van de onderneming en de accountant en hebben een belangrijke bijdrage in de versterking van de kwaliteit van accountan...

 De lawyer’s letter: spelregels voor accountants en advocaten

1. Introductie regelgeving lawyer’s letterBinnen de accountancy speelt de lawyer’s letter ofwel de advocatenbrief een belangrijke rol. Het wordt door accountants echter te vaak (en vaktechnisch ten...

 Niet-financiële informatie in de financiële verslaggeving - Het Besluit bekendmaking niet-financiële informatie nader toegelicht

Beursgenoteerde ondernemingen nemen steeds meer niet-financiële informatie op in de externe verslaggeving. Zij geven in hun verslaggeving niet alleen de winst- en verliescijfers, maar r...

 Uitkeringsperikelen: negatieve herwaarderingsreserve en de balanstest ex artikel 2:216 lid 1 BW; een nadere analyse

De Feijter[2] behandelde in het eerste TvJ-nummer van dit jaar in de rubriek Praktijkvraag een interessant onderwerp waar in de praktijk en in de literatuur nogal eens mee geworsteld wordt. Hoe die...

 De lessen uit BoerCroon - Noot bij de uitspraak van de Accountantskamer d.d. 1 februari 2019 ( ECLI:NL:TACAKN:2019:11 )

In de onderhavige zaak heeft de Accountantskamer uitspraak gedaan op tuchtklachten die de curator van BoerCroon heeft ingediend tegen de voormalige accountants, hierna Betrokkene 1 en B...