Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019 nr. 7/8

Wijzigingen van het onteigeningsrecht onder de Omgevingswet

prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans en T. Rötscheid LLB1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De Aanvullingswet grondeigendom vult de Omgevingswet aan met regelingen inzake grondbeleidsinstrumenten.[2] Tamelijk recent is de internetconsultatie van het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet (hierna: Aanvullingsbesluit grondeigendom) afgerond. Dit besluit vult de algemene maatregelen van bestuur onder de Omgevingswet aan.[3] De voorgestelde regeling voor onteigening in de Aanvullingswet grondeigendom verschilt aanzienlijk van de huidige procedure in de Onteigeningswet (Ow). Deze bijdrage signaleert en becommentarieert vier in het oog springende voorgenomen wijzigingen. Voor een goed begrip van de wijzigingen wordt eerst kort stilgestaan bij de onteigeningsprocedure zoals deze onder het huidige recht is vormgegeven. Vervolgens worden de voorgestelde wijzigingen aan de hand van de chronologie van de onteigeningsprocedure besproken.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. De huidige onteigeningsprocedure

2. De Omgevingswet

3. Slotsom

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans en T. Rötscheid LLB1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15717

Verder in 2019 nr.7/8

 De negatieve verklaring voor recht omtrent pacht

Dat een verklaring voor recht wordt gevorderd dat tussen partijen een (reguliere) pachtovereenkomst bestaat, doet zich relatief weinig voor. De verklaring daarvoor is eenvoudig: wie meent pachter t...

 De Aanvullingswet grondeigendom en landinrichting: werk aan de winkel!

[2] Op 1 februari 2019 heeft de regering het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer.[3] De Aanvullingswet zal de Omgevingswet...

 Wijzigingen van het onteigeningsrecht onder de Omgevingswet

De Aanvullingswet grondeigendom vult de Omgevingswet aan met regelingen inzake grondbeleidsinstrumenten.[2] Tamelijk recent is de internetconsultatie van het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omg...

 De kostenverhaalsregels in de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet: Is het resultaat na vier pogingen eenvoudig beter?

Activiteiten in de fysieke leefomgeving kunnen leiden tot de aanleg of aanpassing van voorzieningen (zoals wegen, riolering) of maatregelen (zoals geluidhindervoorzieningen of natuurcompensatie)...

 De nieuwe regeling van het voorkeursrecht in de Aanvullingswet grondeigendom: een kritische beschouwing

Het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (hierna: Aanvullingswet grondeigendom), dat op 4 februari 2019 naar de Tweede Kamer is gestuurd, voorziet in een nieuwe integra...