Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019 nr. 7/8

De nieuwe regeling van het voorkeursrecht in de Aanvullingswet grondeigendom: een kritische beschouwing

mr. W.J.E. Van der Werf1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (hierna: Aanvullingswet grondeigendom), dat op 4 februari 2019 naar de Tweede Kamer is gestuurd, voorziet in een nieuwe integrale regeling van het wettelijke grondbeleidsinstrumentarium. Ook het publiekrechtelijk voorkeursrecht is daarin ondergebracht. De huidige Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: Wvg) verdwijnt en keert in gewijzigde vorm terug als onderdeel van de Omgevingswet. In deze bijdrage wordt allereerst stilgestaan bij de voorgeschiedenis en de regeling van huidige Wvg. Vervolgens wordt ingegaan op de achtergrond van de integratie van de Wvg in de Omgevingswet. Daarna wordt de nieuwe regeling van het voorkeursrecht in de Aanvullingswet grondeigendom besproken, waarbij de nadruk ligt op de wijzigingen ten opzichte van de Wvg. Ik sluit af met een conclusie, waarbij ik zal ingaan op de vraag of de gestelde doelen met het wetsvoorstel worden bereikt.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Totstandkomingsgeschiedenis van de huidige Wvg

2. De regeling van de huidige Wvg

3. Integratie van de Wvg in de Omgevingswet

4. De nieuwe regeling van het voorkeursrecht in de Aanvullingswet grondeigendom

5. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. W.J.E. Van der Werf1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15719

Verder in 2019 nr.7/8

 De negatieve verklaring voor recht omtrent pacht

Dat een verklaring voor recht wordt gevorderd dat tussen partijen een (reguliere) pachtovereenkomst bestaat, doet zich relatief weinig voor. De verklaring daarvoor is eenvoudig: wie meent pachter t...

 De Aanvullingswet grondeigendom en landinrichting: werk aan de winkel!

[2] Op 1 februari 2019 heeft de regering het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer.[3] De Aanvullingswet zal de Omgevingswet...

 Wijzigingen van het onteigeningsrecht onder de Omgevingswet

De Aanvullingswet grondeigendom vult de Omgevingswet aan met regelingen inzake grondbeleidsinstrumenten.[2] Tamelijk recent is de internetconsultatie van het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omg...

 De kostenverhaalsregels in de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet: Is het resultaat na vier pogingen eenvoudig beter?

Activiteiten in de fysieke leefomgeving kunnen leiden tot de aanleg of aanpassing van voorzieningen (zoals wegen, riolering) of maatregelen (zoals geluidhindervoorzieningen of natuurcompensatie)...

 De nieuwe regeling van het voorkeursrecht in de Aanvullingswet grondeigendom: een kritische beschouwing

Het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (hierna: Aanvullingswet grondeigendom), dat op 4 februari 2019 naar de Tweede Kamer is gestuurd, voorziet in een nieuwe integra...