Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019 nr. 7/8

Aankondigingen

Artikel kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

PAS en Fosfaatrechten

Twee belangrijke ontwikkelingen houden de agrarische sector bezig: het stelsel van fosfaatrechten en de perikelen rond de programmatische aanpak stikstof. Beide onderwerpen komen aan de orde in deze actuele cursusmiddag, waarmee u weer helemaal op de hoogte raakt van de stand van zaken en de valkuilen die er nog liggen.

Datum en plaats

Dinsdag 10 september 2019, WICC Hotel & Congrescentrum te Wageningen

Docenten

De docenten voor deze cursusmiddag zijn:

Prof. mr. D.W. (Willem) Bruil, Instituut voor Agrarisch Recht, Rijksuniversiteit Groningen

Programma

(wijzigingen voorbehouden)

12.15 – 13.00 uur

Ontvangst en broodjeslunch

13.00 – 13.15 uur

Welkom / inleiding

prof. mr. D.W. (Willem) Bruil

13.15 – 15.00 uur

Fosfaatrechten

prof. mr. D.W. (Willem) Bru...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Datum en plaats

Docenten

Programma

Docenten

Doelgroep

Deelname en kosten

Studiepunten

Informatie en aanmelding

Datum en plaats

Docenten

Programma

Ontvangst en broodjeslunch

Deelname en kosten

Studiepunten

Informatie en aanmelding

Doelgroep

Datum en locatie

Docenten

Programma

Deelname en kosten

Studiepunten

Informatie en aanmelding

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15721

Verder in 2019 nr.7/8

 De negatieve verklaring voor recht omtrent pacht

Dat een verklaring voor recht wordt gevorderd dat tussen partijen een (reguliere) pachtovereenkomst bestaat, doet zich relatief weinig voor. De verklaring daarvoor is eenvoudig: wie meent pachter t...

 De Aanvullingswet grondeigendom en landinrichting: werk aan de winkel!

[2] Op 1 februari 2019 heeft de regering het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer.[3] De Aanvullingswet zal de Omgevingswet...

 Wijzigingen van het onteigeningsrecht onder de Omgevingswet

De Aanvullingswet grondeigendom vult de Omgevingswet aan met regelingen inzake grondbeleidsinstrumenten.[2] Tamelijk recent is de internetconsultatie van het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omg...

 De kostenverhaalsregels in de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet: Is het resultaat na vier pogingen eenvoudig beter?

Activiteiten in de fysieke leefomgeving kunnen leiden tot de aanleg of aanpassing van voorzieningen (zoals wegen, riolering) of maatregelen (zoals geluidhindervoorzieningen of natuurcompensatie)...

 De nieuwe regeling van het voorkeursrecht in de Aanvullingswet grondeigendom: een kritische beschouwing

Het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (hierna: Aanvullingswet grondeigendom), dat op 4 februari 2019 naar de Tweede Kamer is gestuurd, voorziet in een nieuwe integra...