Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019 nr. 7/8

Hof Arnhem-Leeuwarden, 13 november 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:9971 (Houweling/Damsteegt) (TvAR 2019/7992)

D.W. Bruil

Artikel kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. Th.C.M. Willemse, H.L. Wattel en B.J.H. Hofstee, E. Oostra en ing. C.R.M. van Wijk)

Met noot D.W. Bruil

Ontbinding/beëindiging pachtovereenkomst. Medepacht.

[Burgerlijk Wetboek, art.7:312, art. 7:370 lid 1 onder c]

Klein landbouwbedrijf in [plaats] met paardenpension. Bedrijfsmatige exploitatie? In licht van alle feiten en omstandigheden wel. Belangenafweging valt in voordeel pachter uit. Zoon voldoet nipt aan eisen voor opvolgend pachter.

in de zaak van

1. Jacobus Arie Houweling en 2. Annigje Vink, weduwe van Arie Houweling,

beiden wonende te Papendrecht, appellanten, in eerste aanleg: eisers in conventie en verweerders in reconventie, hierna: respectievelijk Houweling en Vink, en samen Houweling c.s., advocaat: mr. W.M. Bijloo,

 

tegen:

1. Pieter Damsteegt en 2. Dirk Damsteegt, beiden wonende te Oud-Alblas, gemeente Molenwaard, geïntimeerden,...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Ontbinding/beëindiging pachtovereenkomst. Medepacht.

1 Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

2 De vaststaande feiten

3 Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

4 De beoordeling van het hoger beroep

Slotsom

5 De beslissing

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
D.W. Bruil
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2018:9971
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15722

Verder in 2019 nr.7/8

 De negatieve verklaring voor recht omtrent pacht

Dat een verklaring voor recht wordt gevorderd dat tussen partijen een (reguliere) pachtovereenkomst bestaat, doet zich relatief weinig voor. De verklaring daarvoor is eenvoudig: wie meent pachter t...

 De Aanvullingswet grondeigendom en landinrichting: werk aan de winkel!

[2] Op 1 februari 2019 heeft de regering het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer.[3] De Aanvullingswet zal de Omgevingswet...

 Wijzigingen van het onteigeningsrecht onder de Omgevingswet

De Aanvullingswet grondeigendom vult de Omgevingswet aan met regelingen inzake grondbeleidsinstrumenten.[2] Tamelijk recent is de internetconsultatie van het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omg...

 De kostenverhaalsregels in de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet: Is het resultaat na vier pogingen eenvoudig beter?

Activiteiten in de fysieke leefomgeving kunnen leiden tot de aanleg of aanpassing van voorzieningen (zoals wegen, riolering) of maatregelen (zoals geluidhindervoorzieningen of natuurcompensatie)...

 De nieuwe regeling van het voorkeursrecht in de Aanvullingswet grondeigendom: een kritische beschouwing

Het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (hierna: Aanvullingswet grondeigendom), dat op 4 februari 2019 naar de Tweede Kamer is gestuurd, voorziet in een nieuwe integra...