Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019 nr. 7/8

Hof Arnhem-Leeuwarden, 23 april 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3564 (Maatschap) (TvAR 2019/7996)

T.J. Mellema - Kranenburg

Artikel kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. M.H.F. van Vugt, M.L. van der Bel en R.E. Brinkman)

Met noot T.J. Mellema - Kranenburg

Legitiem portie. Stelplicht.

[Burgerlijk Wetboek, art. 7:175 lid 1, art. 7:186 lid 2]

Heeft zoon bepalingen uit de agrarische maatschap geschonden en daardoor boetes aan zijn moeder en zusters verbeurd? Is door toetreding van de zoon tot de agrarische maatschap sprake geweest van een gift of schenking?

arrest van 23 april 2019

in de zaak van

1[Appellant 1] ,

wonende te [Woonplaats] ,

2. [Appellant 2],

wonende te [Woonplaats] ,

3. [Appellant 3],

wonende te [Woonplaats] ,

4. [Appellant 4],

wonende te [Woonplaats] ,

5. [Appellant 5],

wonende te [Woonplaats] ,

appellantes,

in eerste aanleg: eiseressen in conventie, verweersters in reconventie,

advocaat: mr. J.H. van Vliet,

tegen<...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Legitiem portie. Stelplicht.

1. Het geding in eerste aanleg

2. Het geding in hoger beroep

3. Het geschil

4. De bespreking van de grieven en de motivering van de beslissing in hoger beroep

5. De slotsom

Noot

 

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
T.J. Mellema - Kranenburg
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2019:3564
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15726

Verder in 2019 nr.7/8

 De negatieve verklaring voor recht omtrent pacht

Dat een verklaring voor recht wordt gevorderd dat tussen partijen een (reguliere) pachtovereenkomst bestaat, doet zich relatief weinig voor. De verklaring daarvoor is eenvoudig: wie meent pachter t...

 De Aanvullingswet grondeigendom en landinrichting: werk aan de winkel!

[2] Op 1 februari 2019 heeft de regering het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer.[3] De Aanvullingswet zal de Omgevingswet...

 Wijzigingen van het onteigeningsrecht onder de Omgevingswet

De Aanvullingswet grondeigendom vult de Omgevingswet aan met regelingen inzake grondbeleidsinstrumenten.[2] Tamelijk recent is de internetconsultatie van het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omg...

 De kostenverhaalsregels in de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet: Is het resultaat na vier pogingen eenvoudig beter?

Activiteiten in de fysieke leefomgeving kunnen leiden tot de aanleg of aanpassing van voorzieningen (zoals wegen, riolering) of maatregelen (zoals geluidhindervoorzieningen of natuurcompensatie)...

 De nieuwe regeling van het voorkeursrecht in de Aanvullingswet grondeigendom: een kritische beschouwing

Het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (hierna: Aanvullingswet grondeigendom), dat op 4 februari 2019 naar de Tweede Kamer is gestuurd, voorziet in een nieuwe integra...