Tijdschrift voor Financieel Recht 2019 nr. 9

Segregatie van initial margin voor niet-geclearde otc-derivaten onder EMIR

mr. J.C. Hintzen1

Artikel kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De grootste wereldwijd opererende banken zijn reeds enkele jaren verplicht om over en weer initial margin te innen en te verschaffen met betrekking tot niet-geclearde otc-derivaten. De groep marktpartijen die aan deze verplichting onderhevig is, wordt de komende jaren drastisch uitgebreid. Bij het verschaffen van initial margin worden meer zekerheden verstrekt dan nodig is om het actuele tegenpartijrisico uit hoofde van niet-geclearde otc-derivaten te mitigeren. Om te voorkomen dat door het verschaffen van initial margin omgekeerd tegenpartijrisico ontstaat, moet segregatie van de als initial margin geïnde zekerheden plaatsvinden. Dit artikel bespreekt het begrip initial margin eerst in een bredere context. Daarna wordt ingegaan op de structuren die benodigd zijn voor de segregatie van initial margin. Het artikel sluit af met enkele kritische beschouwingen aangaande de verplichting om over en weer initial margin te innen en te verschaffen met betrekking tot niet-geclearde otc-derivaten.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Wat is initial margin?

3. Structuren voor het innen van IM

4. Een vermogensrechtelijk perspectief op het innen van IM

5. Afsluitende beschouwingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J.C. Hintzen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15729

Verder in 2019 nr.9

 Zomerzotheid

Het schrijven van een voorwoord in de zomertijd is vaak een nogal uitdagende aangelegenheid, omdat het nieuws – en zeker het financiële nieuws – in de vakantieperiode meestal weini...

 Segregatie van initial margin voor niet-geclearde otc-derivaten onder EMIR

De grootste wereldwijd opererende banken zijn reeds enkele jaren verplicht om over en weer initial margin te innen en te verschaffen met betrekking tot niet-geclearde otc-derivaten. De groep mar...

 Symposiumverslag ‘Fintech: Recht, regulering & governance’

Fintech is hot, ook in de huidige praktijk van juristen. Dit geldt inmiddels voor elke afkorting van een woord, waar het woord tech aan verbonden is zoals regtech,[2] govtech,[3] en civictech[4]...

 Vier jaar toetsing 2e echelon bij banken en verzekeraars: een effectieve procedure of een procedure die heroverweging verdient?

De toetsing 2e echelon is vier jaar oud. In dat tijdvak toetste DNB de betrouwbaarheid van ruim 830 medewerkers van banken en verzekeraars. Niet één daarvan werd afgetoetst. Ook te...

 Rondom het nieuws - Verboden legaliteit?

FIU Nederland heeft op 23 juli 2019 haar jaaroverzicht 2018 aan de minister van Justitie en Veiligheid aangeboden. Uit dit jaaroverzicht blijkt onder andere dat sprake is van een forse toename van ...