Tijdschrift voor Financieel Recht 2019 nr. 9

Rondom het nieuws - Verboden legaliteit?

dr. mr. F.M.A. ’t Hart

Artikel kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

FIU Nederland heeft op 23 juli 2019 haar jaaroverzicht 2018 aan de minister van Justitie en Veiligheid aangeboden. Uit dit jaaroverzicht blijkt onder andere dat sprake is van een forse toename van meldingen van zogenaamde ongebruikelijke transacties. In 2018 ontving FIU Nederland meer dan 750.000 meldingen van ongebruikelijke transacties. Deze meldingen vloeien voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Van al deze meldingen werden 57.950 transacties voor een totale waarde van € 9,5 miljard ‘verdacht’ verklaard. Dit is een ‘recordbedrag’ aan verdachte transacties sinds de oprichting van (rechtsvoorgangers van) FIU Nederland in 1994.

De stijging van het aantal meldingen moet niet alleen gezien worden in het licht van de aangescherpte wetgeving maar ook in de intensivering van het toezicht op de naleving van de desbetreffende wetgeving. Op 25 juli 2018 trad de gewijzigde Wwft in werking, strekkende onder ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
dr. mr. F.M.A. ’t Hart
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15733

Verder in 2019 nr.9

 Zomerzotheid

Het schrijven van een voorwoord in de zomertijd is vaak een nogal uitdagende aangelegenheid, omdat het nieuws – en zeker het financiële nieuws – in de vakantieperiode meestal weini...

 Segregatie van initial margin voor niet-geclearde otc-derivaten onder EMIR

De grootste wereldwijd opererende banken zijn reeds enkele jaren verplicht om over en weer initial margin te innen en te verschaffen met betrekking tot niet-geclearde otc-derivaten. De groep mar...

 Symposiumverslag ‘Fintech: Recht, regulering & governance’

Fintech is hot, ook in de huidige praktijk van juristen. Dit geldt inmiddels voor elke afkorting van een woord, waar het woord tech aan verbonden is zoals regtech,[2] govtech,[3] en civictech[4]...

 Vier jaar toetsing 2e echelon bij banken en verzekeraars: een effectieve procedure of een procedure die heroverweging verdient?

De toetsing 2e echelon is vier jaar oud. In dat tijdvak toetste DNB de betrouwbaarheid van ruim 830 medewerkers van banken en verzekeraars. Niet één daarvan werd afgetoetst. Ook te...

 Rondom het nieuws - Verboden legaliteit?

FIU Nederland heeft op 23 juli 2019 haar jaaroverzicht 2018 aan de minister van Justitie en Veiligheid aangeboden. Uit dit jaaroverzicht blijkt onder andere dat sprake is van een forse toename van ...