Tijdschrift voor Financieel Recht 2019 nr. 9

Jurisprudentie

mr. M. Flipse, mr. H.J.R. Stoter, mr. S.E.P. Uijldert, mr. P.C. Russcher, mr. M.S. Veenhuizen, mr. E. Kempenaar, mr. M.H.C. Thomassen, mr. N. Dekker en mr. T.B. Klerks1 2

Hoge Raad

Hoge Raad

28 juni 2019

ECLI:NL:HR:2019:1046

Eiseres 1 en Eiseres 2 (hierna samen ‘de Eiseressen’) / ABN AMRO

Inzake: prejudiciële vragen inzake renteswaps; Aan dwaling te stellen eisen en verschil met waarschuwingsplicht op grond van bijzondere zorgplicht banken; Gevolgen van vernietiging en omvang ongedaanmakingsverplichtingen - CR

Deze prejudiciële zaak gaat over dwaling bij het aangaan van renteswaps. Veel ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf zijn in het verleden met hun bank renteswaps en andere rentederivaten overeengekomen. Ondernemingen sloten renteswaps doorgaans af om het risico van een stijging in de variabele rente over hun bankleningen af te dekken. Na verloop van tijd werden ondernemingen geconfronteerd met de aan de renteswaps verbonden risico's. Ondernemers hebben zich in procedures tegen hun banken over renteswaps...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Hoge Raad

Hoge Raad

28 juni 2019

ECLI:NL:HR:2019:1046

Eiseres 1 en Eiseres 2 (hierna samen ‘de Eiseressen’) / ABN AMRO

Inzake: prejudiciële vragen inzake renteswaps; Aan dwaling te stellen eisen en verschil met waarschuwingsplicht op grond van bijzondere zorgplicht banken; Gevolgen van vernietiging en omvang ongedaanmakingsverplichtingen - CR

Gerechtshoven

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

9 juli 2019

ECLI:NL:GHSHE:2019:2379

(Dexia Nederland B.V. (‘Appellant’) / Geïntimeerde

Inzake: Effectenleaseovereenkomst met minderjarige, verjaring en schadevergoeding - RS

16 juli 2019

ECLI:GHSHE:2019:2534

(appellant/Dexia Nederland B.V. (‘Dexia’))

Inzake: vernietiging effectenleaseovereenkomst, 1:88 BW, verjaring, stuitende werking collectieve procedure - MT

Commissie van Beroep

13 juni 2019

2019-022

(Consument/de Bank)

Inzake: execution only beleggingen in WTI Crude Oil, zorplicht en eigen schuld - MV

Geschillencommissie Financiële Dienstverlening

28 juni 2019

nr. 2019-432

(Consument/de Bank)

Inzake: beleggingsrekening, marginverplichting - MV

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening

4 juli 2019

nr. 2019-433

(Consumenten/de Bank)

Inzake: Perpetuals, schadebegroting, eigen schuld - MV

Geschillencommissie Financiële Dienstverlening

11 juli 2019

nr. 2019-474

(Consumenten/Nationale-Nederlanden Bank N.V. (‘de Bank’))

Inzake: overeenkomst van geldlening (art. 7:129 lid 1 BW), zorgplicht (art. 4:34 Wft), beleidsvrijheid van de Bank - EK

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteurs
mr. M. Flipse, mr. H.J.R. Stoter, mr. S.E.P. Uijldert, mr. P.C. Russcher, mr. M.S. Veenhuizen, mr. E. Kempenaar, mr. M.H.C. Thomassen, mr. N. Dekker en mr. T.B. Klerks12
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15734

Verder in 2019 nr.9

 Zomerzotheid

Het schrijven van een voorwoord in de zomertijd is vaak een nogal uitdagende aangelegenheid, omdat het nieuws – en zeker het financiële nieuws – in de vakantieperiode meestal weini...

 Segregatie van initial margin voor niet-geclearde otc-derivaten onder EMIR

De grootste wereldwijd opererende banken zijn reeds enkele jaren verplicht om over en weer initial margin te innen en te verschaffen met betrekking tot niet-geclearde otc-derivaten. De groep mar...

 Symposiumverslag ‘Fintech: Recht, regulering & governance’

Fintech is hot, ook in de huidige praktijk van juristen. Dit geldt inmiddels voor elke afkorting van een woord, waar het woord tech aan verbonden is zoals regtech,[2] govtech,[3] en civictech[4]...

 Vier jaar toetsing 2e echelon bij banken en verzekeraars: een effectieve procedure of een procedure die heroverweging verdient?

De toetsing 2e echelon is vier jaar oud. In dat tijdvak toetste DNB de betrouwbaarheid van ruim 830 medewerkers van banken en verzekeraars. Niet één daarvan werd afgetoetst. Ook te...

 Rondom het nieuws - Verboden legaliteit?

FIU Nederland heeft op 23 juli 2019 haar jaaroverzicht 2018 aan de minister van Justitie en Veiligheid aangeboden. Uit dit jaaroverzicht blijkt onder andere dat sprake is van een forse toename van ...