Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019 nr. 11

Droogte in de delta – het nieuwe normaal? - Naar meer eigen verantwoordelijkheid voor de landbouw

mr. dr. H.K. Gilissen, mr. dr. ir. J.J.H. van Kempen, mr. dr. A.G. Groothuijse en prof. mr. F.M.W. van Rijswick1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Door de verwachte klimaatverandering neemt de wereldwijde kans op extreem weer toe.2 Bij ‘extreem weer’ denkt men in Nederland al snel aan hevige neerslag met mogelijke (schade door) wateroverlast tot gevolg.3 Recente ervaringen, zoals de zomers van 2018 en 2019, maken echter duidelijk dat het ook kan gaan om langdurige droogte en extreme hitte, resulterend in neerslagtekorten en mogelijke schade, bijvoorbeeld door waterschaarste binnen sectoren die van voldoende zoet water afhankelijk zijn. De agrarische sector is één van die sectoren. De huidige prognoses laten een verontrustende trend zien: het neerslagtekort is de laatste jaren toegenomen en de verwachting is dat dit tekort de komende jaren verder groeit.4 Hoewel het neerslagtekort dit jaar gemiddeld genomen kleiner is dan in 2018, heeft het ook dit jaar weer tot problemen geleid en regionaal - vooral in Oost-Nederland - zelfs het niveau van 2018 geëvenaard.5 Waterschaarste wordt kortom een steeds...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Strategieën voor risicobeheersing rondom waterschaarste

2.1. De generieke risicobenadering

2.2. Mogelijke strategieën voor de beheersing van risico’s rondom waterschaarste

3. Huidige systeem van zoetwatervoorziening en de knelpunten daarvan

3.1. Zorg voor de zoetwatervoorziening onder normale omstandigheden

3.2. Zorg voor de zoetwatervoorziening bij waterschaarste

3.3. Herstelbevordering en compensatie van schade door waterschaarste

4. Beleidsontwikkelingen

4.1. Deltaprogramma

4.2. Beleidstafel droogte

5. Discussie en conclusies

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. dr. H.K. Gilissen, mr. dr. ir. J.J.H. van Kempen, mr. dr. A.G. Groothuijse en prof. mr. F.M.W. van Rijswick1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15826

Verder in 2019 nr.11

 Ontwikkelingen

Terwijl de overheid druk bezig is met het (niet) oplossen van de stikstofcrisis, zijn er ook interessante ontwikkelingen vanuit de maatschappij te melden. In deze bijdrage wil ik drie daarvan noeme...

 Droogte in de delta – het nieuwe normaal? - Naar meer eigen verantwoordelijkheid voor de landbouw

Door de verwachte klimaatverandering neemt de wereldwijde kans op extreem weer toe.[2] Bij ‘extreem weer’ denkt men in Nederland al snel aan hevige neerslag met mogelijke (schade door) ...

 Het opruimen van drugsafval in het buitengebied

1. AanleidingHet illegaal dumpen van drugsafval is al langere tijd een bekend probleem in Nederland. Met name in de natuurgebieden in het zuiden en het oosten van Nederland wordt drugsafval gedumpt...

 Voorgestelde wijziging mededingingswet nutteloos

De positie van de boer in de keten zal versterkt worden. Dit is de belofte van de minister van LNV. In dit kader ligt er nu een voorstel voor wijziging van de mededingingswet. De intentie van de...