Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019 nr. 11

Het opruimen van drugsafval in het buitengebied

mr. J.S.J. Kuijer en prof. mr. G.A. van der Veen1

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

1. Aanleiding

Het illegaal dumpen van drugsafval is al langere tijd een bekend probleem in Nederland. Met name in de natuurgebieden in het zuiden en het oosten van Nederland wordt drugsafval gedumpt. Het aantal dumpingen neemt alleen maar toe en steeds vaker wordt drugsafval ook gedumpt in bewoonde gebieden. Drugsafval wordt regelmatig aangetroffen bij afvalcontainers en bij flatgebouwen of in autobusjes die in een woonwijk zijn achtergelaten en in brand zijn gestoken.

Gemeenten ruimen het drugsafval vaak direct op wegens het acute gevaar voor mens, dier en milieu. De gassen die kunnen vrijkomen zijn (zeer) giftig en de bodem raakt (ernstig) verontreinigd als de stoffen de grond insijpelen. De vraag waarvoor gemeenten zich gesteld zien is voor wiens rekening en risico de kosten van het opruimen moeten komen. Uiteraard zouden de kosten verhaald moeten worden op de dader, maar die is in de meeste gevallen onvindbaar. Wie blijven er dan nog over: de overheid en de eig...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Aanleiding

2. De belangrijkste handhavingsinstrumenten en handhavingsgrondslagen bij het opruimen van illegaal gedumpt drugsafval

3. De uitspraak van de Afdeling van 27 februari 2019: de grondeigenaar die van niets wist, draait niet op voor de kosten van bestuursdwang

4. De uitspraak van de Afdeling van 6 mei 2015: Art. 13 Wbb is niet van toepassing als de grondeigenaar niet betrokken was bij het gedumpte drugsafval

5. De uitspraak van de Afdeling van 26 juni 2019: toerekening van niet-handelen wegens aanvaarden aanmerkelijke kans op overtreding

6. Afronding

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J.S.J. Kuijer en prof. mr. G.A. van der Veen1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15827

Verder in 2019 nr.11

 Ontwikkelingen

Terwijl de overheid druk bezig is met het (niet) oplossen van de stikstofcrisis, zijn er ook interessante ontwikkelingen vanuit de maatschappij te melden. In deze bijdrage wil ik drie daarvan noeme...

 Droogte in de delta – het nieuwe normaal? - Naar meer eigen verantwoordelijkheid voor de landbouw

Door de verwachte klimaatverandering neemt de wereldwijde kans op extreem weer toe.[2] Bij ‘extreem weer’ denkt men in Nederland al snel aan hevige neerslag met mogelijke (schade door) ...

 Het opruimen van drugsafval in het buitengebied

1. AanleidingHet illegaal dumpen van drugsafval is al langere tijd een bekend probleem in Nederland. Met name in de natuurgebieden in het zuiden en het oosten van Nederland wordt drugsafval gedumpt...

 Voorgestelde wijziging mededingingswet nutteloos

De positie van de boer in de keten zal versterkt worden. Dit is de belofte van de minister van LNV. In dit kader ligt er nu een voorstel voor wijziging van de mededingingswet. De intentie van de...