Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019 nr. 11

Voorgestelde wijziging mededingingswet nutteloos

dr. mr. ir. M.E.G. Litjens

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De positie van de boer in de keten zal versterkt worden. Dit is de belofte van de minister van LNV. In dit kader ligt er nu een voorstel voor wijziging van de mededingingswet. De intentie van de minister is lovenswaardig, maar de huidige invulling van dit wetsvoorstel brengt niets nieuws en zeker niet de gewenste duidelijkheid. Dit is de reden om het wetsvoorstel met de mededingingswetswijziging nu al te bespreken, want beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.De minister van LNV kan beter zelf nieuwe regelgeving ontwikkelen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. De Nederlandse visie op de landbouw

2.1. Liberaal denken

2.2. Nationale afhoudendheid

3. Wetsvoorstel wijziging mededingingswet

3.1. Doel en inhoud

3.2. Uitzondering op de verboden

3.3. Aanpak van uitzonderingen

3.4. Onderbouwing in de Memorie van Toelichting

3.5. Van Europees recht naar nationaal recht

3.6. Handleiding

4. Verantwoordelijke minister

5. Afwijking of Uitsluiting

5.1. Niet alle afwijkingen zijn gelijk

5.2. Uitsluiting onderscheiden van uitzondering

5.3. Europese verordening houdt geen rekening met uitsluiting

6. Primaat leggen bij landbouwrecht

7. Resumerend

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
dr. mr. ir. M.E.G. Litjens
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15828

Verder in 2019 nr.11

 Ontwikkelingen

Terwijl de overheid druk bezig is met het (niet) oplossen van de stikstofcrisis, zijn er ook interessante ontwikkelingen vanuit de maatschappij te melden. In deze bijdrage wil ik drie daarvan noeme...

 Droogte in de delta – het nieuwe normaal? - Naar meer eigen verantwoordelijkheid voor de landbouw

Door de verwachte klimaatverandering neemt de wereldwijde kans op extreem weer toe.[2] Bij ‘extreem weer’ denkt men in Nederland al snel aan hevige neerslag met mogelijke (schade door) ...

 Het opruimen van drugsafval in het buitengebied

1. AanleidingHet illegaal dumpen van drugsafval is al langere tijd een bekend probleem in Nederland. Met name in de natuurgebieden in het zuiden en het oosten van Nederland wordt drugsafval gedumpt...

 Voorgestelde wijziging mededingingswet nutteloos

De positie van de boer in de keten zal versterkt worden. Dit is de belofte van de minister van LNV. In dit kader ligt er nu een voorstel voor wijziging van de mededingingswet. De intentie van de...