Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019 nr. 11

Pacht - Centrale Grondkamer , 16 juli 2019 (TvAR 2019/8004)

B. Nijman

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mrs. Th.C.M. Willemse, S.B. Boorsma en D.H. de Witte en de deskundige leden mr. ing. H.J. Vinke en ir. H.B.M. Duenk)

Met noot B. Nijman

Pachtovereenkomst. Pachtprijsherziening GP 11.781

Herziening tegenprestatie van percelen bouw- en weiland. Herhaling vaste jurisprudentie.

Beschikking

in de zaak van:

P

-hierna te noemen: pachter-

gemachtigde: A.A.T. Stoffels, Arvalis Juristen te Roermond,

-tegen-

de erven M,

-hierna te noemen: verpachters-

gemachtigde: A.A.A. van Poppel, Aelmans Rentmeesters & Makelaars

te Vught,

Het geding in eerste aanleg

1. De grondkamer Zuid heeft bij beschikking van 13 oktober 2017, naar aanleiding van een bij haar op 17 maart 2017 ingekomen verzoek van verpachters om herziening van de tegenprestatie, de tegenprestatie herzien en de pachtprijs bepaald op € 11.162,- per jaar, ingaande 1 oktober 2016. Het verzoek heeft bet...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Pachtovereenkomst. Pachtprijsherziening GP 11.781

Het geding in eerste aanleg

Beoordeling van het geschil in hoger beroep

Beslissing

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
B. Nijman
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15831

Verder in 2019 nr.11

 Ontwikkelingen

Terwijl de overheid druk bezig is met het (niet) oplossen van de stikstofcrisis, zijn er ook interessante ontwikkelingen vanuit de maatschappij te melden. In deze bijdrage wil ik drie daarvan noeme...

 Droogte in de delta – het nieuwe normaal? - Naar meer eigen verantwoordelijkheid voor de landbouw

Door de verwachte klimaatverandering neemt de wereldwijde kans op extreem weer toe.[2] Bij ‘extreem weer’ denkt men in Nederland al snel aan hevige neerslag met mogelijke (schade door) ...

 Het opruimen van drugsafval in het buitengebied

1. AanleidingHet illegaal dumpen van drugsafval is al langere tijd een bekend probleem in Nederland. Met name in de natuurgebieden in het zuiden en het oosten van Nederland wordt drugsafval gedumpt...

 Voorgestelde wijziging mededingingswet nutteloos

De positie van de boer in de keten zal versterkt worden. Dit is de belofte van de minister van LNV. In dit kader ligt er nu een voorstel voor wijziging van de mededingingswet. De intentie van de...