Tijdschrift voor Agrarisch Recht 2019 nr. 11

Ruimtelijke ordening - Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 4 september 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3022 (Buitengebied Leudal) (TvAR 2019/8006)

P.P.A. Bodden

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

(mr. E.A. Minderhoud, voorzitter, en mr. D.A.C. Slump en mr. A. ten Veen)

Met noot P.P.A. Bodden

Wnb-vergunning. De definitie van ‘bestaande stikstofemissie’ in verband met de ‘referentiesituatie’.

[Algemene wet bestuursrecht, art. 3:2, art. 8:72 derde lid, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 1.1a, Wet natuurbescherming, art.2.7, art. 2.8, tweede lid]

Bij besluit van 3 juli 2018 heeft de raad van de gemeente Leudal het bestemmingsplan "Reparatie- en veegbestemmingsplan Buitengebied Leudal 2016" ("het plan") gewijzigd vastgesteld.

Uitspraak in het geding tussen:

1. Limburgse Land- en Tuinbouw Bond-Belangenbehartiging (hierna: LLTB), gevestigd te Roermond,

2. [appellante sub 2], gevestigd te Heythuysen, gemeente Leudal, waarvan de maten zijn [maat 2A] en [maat 2B], beiden wonend te Heythuysen,

3. [appellante sub 3], gevestigd te Heibloem, gemeente Leudal,

4. [appellante sub 4], geves...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Wnb-vergunning. De definitie van ‘bestaande stikstofemissie’ in verband met de ‘referentiesituatie’.

Procesverloop

Overwegingen

Beslissing

Noot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
P.P.A. Bodden
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RVS:2019:3022
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvAR/15833

Verder in 2019 nr.11

 Ontwikkelingen

Terwijl de overheid druk bezig is met het (niet) oplossen van de stikstofcrisis, zijn er ook interessante ontwikkelingen vanuit de maatschappij te melden. In deze bijdrage wil ik drie daarvan noeme...

 Droogte in de delta – het nieuwe normaal? - Naar meer eigen verantwoordelijkheid voor de landbouw

Door de verwachte klimaatverandering neemt de wereldwijde kans op extreem weer toe.[2] Bij ‘extreem weer’ denkt men in Nederland al snel aan hevige neerslag met mogelijke (schade door) ...

 Het opruimen van drugsafval in het buitengebied

1. AanleidingHet illegaal dumpen van drugsafval is al langere tijd een bekend probleem in Nederland. Met name in de natuurgebieden in het zuiden en het oosten van Nederland wordt drugsafval gedumpt...

 Voorgestelde wijziging mededingingswet nutteloos

De positie van de boer in de keten zal versterkt worden. Dit is de belofte van de minister van LNV. In dit kader ligt er nu een voorstel voor wijziging van de mededingingswet. De intentie van de...