Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2019 nr. 5/6

Nieuwe producenten op warmtenetten: some like it hot

mr. C. Ruers en mr. B.M. Winters1

Artikel kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Veel bestaande warmtenetten worden thans nog voorzien van warmte door middel van installaties die een relatief grote CO2-uitstoot hebben. Dit betekent dat behoefte bestaat aan nieuwe, duurzamere warmtebronnen op bestaande warmtenetten. De verwachting is dat niet alleen eigenaren van warmtenetten hun bestaande warmtebronnen zullen vernieuwen, maar ook dat nieuwe (duurzame) warmteproducenten – met bijvoorbeeld biomassa- of geothermie-installaties – aangesloten zullen worden op bestaande warmtenetten. Deze nieuwe producenten zullen in onderhandeling moeten treden met de beheerders van bestaande warmtenetten. De partijen in deze onderhandelingen zullen daarbij geconfronteerd worden met wat de rechten en plichten zijn van de beheerders van de bestaande warmtenetten.

In dit artikel zal het regulatoire kader besproken worden dat van toepassing is op de derdentoegang (third party access) van nieuwe pro...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Warmtewet

3. Toegangsverplichting op grond van regulier mededingingsrecht?

3.1. Relevante productmarkt

3.2. Relevante geografisch markt

3.3. Is een exploitant van een warmtenet daadwerkelijk dominant?

3.4. Misbruik van een economische machtspositie

4. Conclusie

4.1. De Warmtewet beoogt geen ‘derdentoegang’, maar onderhandeling tot afname

4.2. Aandachtspunten bij vrijwillige derdentoegang

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. C. Ruers en mr. B.M. Winters1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15892

Verder in 2019 nr.5/6

 Voorwoord

U treft in deze aflevering van NTE twee prikkelende artikelen aan. Mede met het oog op de naderende feestdagen wordt u naast de gebruikelijke twee artikelen getrakteerd op een derde artikel, dat va...

 Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

In dit artikel wordt het wetsvoorstel Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie onder de loep genomen. Onder andere wordt ingegaan op de vraag of het wetsvoorstel voldoet aan de eisen van ...

 Nieuwe producenten op warmtenetten: some like it hot

Veel bestaande warmtenetten worden thans nog voorzien van warmte door middel van installaties die een relatief grote CO2-uitstoot hebben. Dit betekent dat behoefte bestaat aan nieuwe, d...

 Aardwarmte in de Mijnbouwwet - Een nieuw vergunningstelsel voor opsporing en winning

Geothermie of aardwarmte is een duurzame bron van energie met grote mogelijkheden, die nog een bescheiden rol speelt in de Nederlandse energietransitie. Om de rol van aardwarmte te vergroten wor...

 Energietransitie: milieurecht ontmoet energierecht - Verslag NeVER-bijeenkomst 18 juni j2019

1. Energierechtelijk perspectiefDe eerste voordracht, gehouden door Michelle de Rijke, gaat nader in op de verhouding tussen Klimaatakkoord en omgevingsrecht vanuit energierechtelijk perspectief. H...