Nederlands Tijdschrift voor Energierecht

2019 nr. 5/6

Redactie

Hoofdredactie

mr. M. de Rijke

Redactie

mr. I. Brinkman
mr. drs. J.E. Janssen
mr. A.A. Kleinhout
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp
mr. drs. A. Waayer

Vaste medewerkers

mr. B.J. Drijber
mr. F. Elskamp
mr. dr. H.P.A. Knops
mr. P.I.W.R. Maandag
mr. M.W.F. Oosterhuis
drs. C.M.A. Prins
dr. T. Vanden Borre

Redactiesecretaris(sen)

mr. P. B. Gaasbeek

Inleiding

Voorwoord

Michelle de Rijke

U treft in deze aflevering van NTE twee prikkelende artikelen aan. Mede met het oog op de naderende feestdagen wordt u naast de gebruikelijke twee artikelen getrakteerd op een derde artikel, dat van meer beschrijvende aard is. Prof. mr. Jacques Sluysmans en mr. Nikky van Triet plaatsen kritische kanttekeningen bij de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie. De auteurs toetsen of het wetsvoorstel voldoet aan de eisen van artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM, nu het wetsvoorstel ervan uitgaat dat geen sprake is van de facto onteigening. Ook het uitgangspunt dat geen finan... ...lees meer

Artikel

Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans en mr. N. van Triet1

In dit artikel wordt het wetsvoorstel Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie onder de loep genomen. Onder andere wordt ingegaan op de vraag of het wetsvoorstel voldoet aan de eisen van art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM (art. 1 EP). abonneren of dit artikel kopen.

Nieuwe producenten op warmtenetten: some like it hot

mr. C. Ruers en mr. B.M. Winters1

Veel bestaande warmtenetten worden thans nog voorzien van warmte door middel van installaties die een relatief grote CO2-uitstoot hebben. Dit betekent dat behoefte bestaat aan nieuwe, duurzamere warmtebronnen op bestaande warmtenetten. De verwachting is dat niet alleen eigenaren van warmtenetten hun bestaande warmtebronnen zullen vernieuwen, maar ook dat nieuwe (duurzame) warmteproducenten – met bijvoorbeeld biomassa- of geothermie-installaties – aangesloten zullen worden op bestaande warmtenetten. Deze nieuwe producenten zullen in onde... abonneren of dit artikel kopen.

Aardwarmte in de Mijnbouwwet - Een nieuw vergunningstelsel voor opsporing en ...

mr. J.F.M. Beukenkamp en mr. drs. F.J. Webbink1

Geothermie of aardwarmte is een duurzame bron van energie met grote mogelijkheden, die nog een bescheiden rol speelt in de Nederlandse energietransitie. Om de rol van aardwarmte te vergroten worden allerlei initiatieven ontwikkeld. Eén hiervan is het wijzigen van de Mijnbouwwet (hierna: Mbw), zodat een wettelijk kader ontstaat dat specifiek is toegesneden op de opsporing en winning van aardwarmte. Dit nieuwe kader is neergelegd in een ontwerp-voorstel van wet, dat in de zomer van 2019 is geconsulteerd (hierna: Ontwerp). Dit Ontwerp wordt in dit artikel besproken. Daarbij wordt aan... abonneren of dit artikel kopen.

Energietransitie: milieurecht ontmoet energierecht - Verslag NeVER-bijeenkoms...

mr. J.J. Karens en mr. J.W.A. Lameijer1

1. Energierechtelijk perspectiefDe eerste voordracht, gehouden door Michelle de Rijke, gaat nader in op de verhouding tussen Klimaatakkoord en omgevingsrecht vanuit energierechtelijk perspectief. Het Nederlandse kader met doelstellingen voor de energietransitie is ingezet met de breed gedragen Klimaatwet, die inmiddels door de Staten-Generaal is aangenomen[2]. De Klimaatwet is de Nederlandse invulling van het Verdrag van Parijs, en zet in op een broeikasemissiereductie van 95% in 2050 met tussenmoment in 2030. De Klimaatwet introduceert een vijfjaarlijks Klimaatplan en ee... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. A.A. Kleinhout1

In deze rubriek wordt ingegaan op belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving in Europa en Nederland evenals op ontwikkelingen die naar verwachting op korte termijn tot dergelijke wijzigingen zullen leiden. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., mr. J.C.W. Gazendam, C.T. Nieuwenhout LL.M., mr. T.N. Spijk-Belanova, en C.J. Vermue LL.M.1

Rapporten en overige publicatiesIn deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.Autoriteit Consument & Markt (ACM)Liander krijgt boete voor te laat aansluiten FastnedOp 7 augustus 2019 maakte de ACM bekend dat Netbeheerder Liander een boete krijgt van EUR 50.000 omdat zij een snellaadstation van Fastned niet binnen de wettelijke te... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

Deze rubriek bestrijkt de periode juni - september 2019. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die vóór die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd en gesignaleerd zijn. abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS