Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2019 nr. 5/6

Aardwarmte in de Mijnbouwwet - Een nieuw vergunningstelsel voor opsporing en winning

mr. J.F.M. Beukenkamp en mr. drs. F.J. Webbink1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Geothermie of aardwarmte is een duurzame bron van energie met grote mogelijkheden, die nog een bescheiden rol speelt in de Nederlandse energietransitie. Om de rol van aardwarmte te vergroten worden allerlei initiatieven ontwikkeld. Eén hiervan is het wijzigen van de Mijnbouwwet (hierna: Mbw), zodat een wettelijk kader ontstaat dat specifiek is toegesneden op de opsporing en winning van aardwarmte. Dit nieuwe kader is neergelegd in een ontwerp-voorstel van wet, dat in de zomer van 2019 is geconsulteerd (hierna: Ontwerp). Dit Ontwerp wordt in dit artikel besproken. Daarbij wordt aandacht besteed aan de praktische problemen bij de winning van aardwarmte onder het huidige vergunningstelsel en op de wijze waarop het Ontwerp deze problemen heeft getracht op te lossen. Het artikel beoogt verder om een overzicht te geven van het huidige en toekomstige wettelijke kader uit de Mbw voor de opsporing en winning van aardwarmte.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Aardwarmte in een notendop

2. Winning van aardwarmte onder het huidige vergunningstelsel

2.1. Het huidige stelsel toegelicht

2.2. Waar wringt de schoen?

2.3. Beleidsbrieven

3. Hoofdlijnen van het wetsontwerp

3.1. Toewijzing zoekgebied aardwarmte

3.2. Startvergunning aardwarmte

3.3. Vervolgvergunning aardwarmte

3.4. Diversen

4. Afrondende opmerkingen

Deel deze pagina:

1 beoordeling

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. J.F.M. Beukenkamp en mr. drs. F.J. Webbink1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15893

Verder in 2019 nr.5/6

 Voorwoord

U treft in deze aflevering van NTE twee prikkelende artikelen aan. Mede met het oog op de naderende feestdagen wordt u naast de gebruikelijke twee artikelen getrakteerd op een derde artikel, dat va...

 Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

In dit artikel wordt het wetsvoorstel Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie onder de loep genomen. Onder andere wordt ingegaan op de vraag of het wetsvoorstel voldoet aan de eisen van ...

 Nieuwe producenten op warmtenetten: some like it hot

Veel bestaande warmtenetten worden thans nog voorzien van warmte door middel van installaties die een relatief grote CO2-uitstoot hebben. Dit betekent dat behoefte bestaat aan nieuwe, d...

 Aardwarmte in de Mijnbouwwet - Een nieuw vergunningstelsel voor opsporing en winning

Geothermie of aardwarmte is een duurzame bron van energie met grote mogelijkheden, die nog een bescheiden rol speelt in de Nederlandse energietransitie. Om de rol van aardwarmte te vergroten wor...

 Energietransitie: milieurecht ontmoet energierecht - Verslag NeVER-bijeenkomst 18 juni j2019

1. Energierechtelijk perspectiefDe eerste voordracht, gehouden door Michelle de Rijke, gaat nader in op de verhouding tussen Klimaatakkoord en omgevingsrecht vanuit energierechtelijk perspectief. H...