Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2019 nr. 5/6

Jurisprudentie

Deze rubriek bestrijkt de periode juni - september 2019. De rubriek bevat evenwel ook uitspraken die vóór die periode gewezen zijn, maar niet eerder gepubliceerd en gesignaleerd zijn.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

NTE 2019/35

ECLI:NL:GHARL:2019:262

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

26 maart 2019

inzake Milieutechniek Boverhoff B.V. tegen TenneT TSO B.V.

NTE 2019/36

ECLI:NL:RVS:2019:1272

Raad van State

24 april 2019

inzake Vereniging Natuurlijk Norg 2000 en Vereniging Groen Noordenveld tegen het college van burgemeester en wethouders van Noordenveld

NTE 2019/37

ECLI:NL:RBDHA:2019:5717

Rechtbank Den Haag

10 mei 2019

inzake MKBCollectieven Projects B.V. en Nederlands Inkoop Collectief B.V. tegen Total Gas and Power Nederland B.V.

NTE 2019/38

Gevoegde zaken C-406/17 tot en met C-408/17 en C-417/17

Hof van Justitie

14 mei 2019

inzake Acea Energia SpA (C-406/17), Green Network SpA (C-407/17), Enel Energia SpA (C-408/17), Hera Comm Srl (C-417/17) tegen Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (C-406/17–C-408/17), Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (C-417/17)

NTE 2019/39

ECLI:NL:RBDHA:2019:5288

Rechtbank Den Haag

23 mei 2019

inzake Stedin Netbeheer B.V. tegen [gedaagde]

NTE 2019/40

ECLI:NL:RBGEL:2019:2582

Rechtbank Gelderland

5 juni 2019

inzake Solarpark Azewijn Montferland tegen Liander N.V.

NTE 2019/41

ECLI:NL:CBB:2019:241

College van Beroep voor het bedrijfsleven

18 juni 2019

inzake Coteq Netbeheer B.V., Enduris B.V., Enexis B.V., Liander N.V., N.V. Rendo, Stedin Netbeheer B.V. en Westland Infra Netbeheer B.V., tegen deAutoriteit Consument en Markt

NTE 2019/42

ECLI:NL:RVS:2019:1946

Raad van State

19 juni 2019

inzake het college van burgemeester en wethouders van Opsterland en de gemeente Heerenveen, de gemeenteraad van Heerenveen en het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen tegen de Minister van Economische Zaken en Klimaat

NTE 2019/43

ECLI:NL:RVS:2019:2217

Raad van State

3 juli 2019

inzake 23 appellanten tegen de Minister van Economische Zaken en Klimaat

NTE 2019/44

ECLI:NL:GHARL:2019:5624

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

9 juli 2019

inzake [appellanten] tegen Stichting Acantus Groep

NTE 2019/45

ECLI:NL:HR:2019:1278

Hoge Raad

19 juli 2019

inzake [eisers] tegen de Maatschap Groningen, de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., EBN B.V. en de Staat der Nederlanden

NTE 2019/46

ECLI:NL:RBROT:2019:5828

Rechtbank Rotterdam

19 juli 2019

inzake Stichting Havensteder tegen [gedaagde]

NTE 2019/47

ECLI:NL:RVS:2019:2710

Raad van State

7 augustus 2019

inzake [appellante] tegen de Minister van Economische Zaken en Klimaat

NTE 2019/48

ECLI:NL:RBGEL:2019:4399

Rechtbank Gelderland

7 augustus 2019

inzake de erven van [naam erflaatster] tegen Liander N.V.

NTE 2019/49

ECLI:NL:RBROT:2019:7304

Rechtbank Rotterdam

12 augustus 2019

inzake [eiser] tegen Stedin Netbeheer B.V.

NTE 2019/50

ECLI:NL:GHAMS:2019:3085

Gerechtshof Amsterdam

20 augustus 2019

inzake Pure Energie Zon-IJmuiden B.V. en Raedthuys Zon B.V. tegen Tata Steel IJmuiden B.V.

NTE 2019/51

ECLI:NL:RBDHA:2019:8652

Rechtbank Den Haag

21 augustus 2019

inzake Liander N.V. tegen Aannemingsbedrijf [gedaagde] B.V.

NTE 2019/52

ECLI:NL:GHARL:2019:7120

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

3 september 2019

inzake Recreatiecentrum Bergumermeer B.V. tegen de Minister van Infrastructuur en Waterstaat

NTE 2019/53

ECLI:NL:GHAMS:2019:3348

Gerechtshof Amsterdam

10 september 2019

inzake Stichting Elan Wonen tegen [geïntimeerde]

NTE 2019/54

ECLI:EU:T:2019:567, T-883/16

Hof van Justitie

10 september 2019

inzake Republiek Polen tegen de Europese Commissie

NTE 2019/55

ECLI:NL:RBOBR:2019:5255

Rechtbank Oost-Brabant

12 september 2019

inzake Energiepark Pottendijk B.V. tegen Enexis Netbeheer B.V.

NTE 2019/56

ECLI:NL:CBB:2019:440

College van Beroep voor het bedrijfsleven

17 september 2019

inzake Liander N.V. tegen Autoriteit Consument en markt, met [naam 1] B.V. als derde-partij

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15895

Verder in 2019 nr.5/6

 Voorwoord

U treft in deze aflevering van NTE twee prikkelende artikelen aan. Mede met het oog op de naderende feestdagen wordt u naast de gebruikelijke twee artikelen getrakteerd op een derde artikel, dat va...

 Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

In dit artikel wordt het wetsvoorstel Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie onder de loep genomen. Onder andere wordt ingegaan op de vraag of het wetsvoorstel voldoet aan de eisen van ...

 Nieuwe producenten op warmtenetten: some like it hot

Veel bestaande warmtenetten worden thans nog voorzien van warmte door middel van installaties die een relatief grote CO2-uitstoot hebben. Dit betekent dat behoefte bestaat aan nieuwe, d...

 Aardwarmte in de Mijnbouwwet - Een nieuw vergunningstelsel voor opsporing en winning

Geothermie of aardwarmte is een duurzame bron van energie met grote mogelijkheden, die nog een bescheiden rol speelt in de Nederlandse energietransitie. Om de rol van aardwarmte te vergroten wor...

 Energietransitie: milieurecht ontmoet energierecht - Verslag NeVER-bijeenkomst 18 juni j2019

1. Energierechtelijk perspectiefDe eerste voordracht, gehouden door Michelle de Rijke, gaat nader in op de verhouding tussen Klimaatakkoord en omgevingsrecht vanuit energierechtelijk perspectief. H...