Nederlands Tijdschrift voor Energierecht 2019 nr. 5/6

Actualiteiten en signaleringen

prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., mr. J.C.W. Gazendam, C.T. Nieuwenhout LL.M., mr. T.N. Spijk-Belanova, en C.J. Vermue LL.M.1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Rapporten en overige publicaties

In deze rubriek worden jaarverslagen, rapporten en overige publicaties besproken die inzicht bieden in de energiesector c.q. de ontwikkelingen van het energierecht. De redactie houdt zich aanbevolen voor suggesties voor documenten die in deze rubriek opgenomen kunnen worden.

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Liander krijgt boete voor te laat aansluiten Fastned

Op 7 augustus 2019 maakte de ACM bekend dat Netbeheerder Liander een boete krijgt van EUR 50.000 omdat zij een snellaadstation van Fastned niet binnen de wettelijke termijn van 18 weken op het net had aangesloten. De netbeheerder gaf aan dat de 18-wekentermijn niet altijd haalbaar is als gevolg van een onverwachte groei van het aantal aanvragen voor een aansluiting en als gevolg van een tekort aan technisch personeel. De toenemende elektrificatie van de energievoorziening maakt het volgens de ACM echter nog belangrijker dat netbeheerders er alles aan doen om de...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Rapporten en overige publicaties

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Liander krijgt boete voor te laat aansluiten Fastned

Financieel rendement van warmteleveranciers is afgelopen jaren gestegen

Groene stroom is groen, Nederlandse stroom is Nederlands

TenneT

Uitnodiging potentiële leveranciers van elektriciteit ten behoeve van de testfase van de COBRA kabel

Consortium North Sea Wind Power Hub presenteert haalbare oplossing voor bereiken klimaatdoelen

Ingebruikname van de COBRA kabel

Uitkomsten onderzoek congestiemanagement

Extra investering van € 215 miljoen in hoogspanningsnet Noord-Nederland

Verzwaring elektriciteitsnet Rotterdamse haven kan efficiënter en goedkoper

Gasunie

Ontwikkeling nieuwe CO2-infrastructuur in het Noordzeekanaalgebied

GTS neemt regionale gastransportnetten in Zuidwest -Nederland over

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Rapport minimumprijs CO2 bij elektriciteitsopwekking

Voorstel voor een klimaatakkoord

Openstelling SDE+ najaarsronde 2019

Ontwikkeling warmtetransportnet te Zuid-Holland

Gaswinning komend jaar onder 12 miljard

Europese Commissie

Pakket rapporten ontmanteling kerncentrales

Financiering PCI-projecten

ACER

Rapportage voortgang ‘Projects of Common Interest’

ENTSO-E

Rapporten Implementatie Netcodes

10 jaar ENTSO-E

Energiehandvest

Artikelen in andere tijdschriften

Mededelingen NeVER

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
prof. mr. dr. M.M. Roggenkamp, L.M. Andreasson LL.M., mr. J.C.W. Gazendam, C.T. Nieuwenhout LL.M., mr. T.N. Spijk-Belanova, en C.J. Vermue LL.M.1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:NTE/15897

Verder in 2019 nr.5/6

 Voorwoord

U treft in deze aflevering van NTE twee prikkelende artikelen aan. Mede met het oog op de naderende feestdagen wordt u naast de gebruikelijke twee artikelen getrakteerd op een derde artikel, dat va...

 Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

In dit artikel wordt het wetsvoorstel Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie onder de loep genomen. Onder andere wordt ingegaan op de vraag of het wetsvoorstel voldoet aan de eisen van ...

 Nieuwe producenten op warmtenetten: some like it hot

Veel bestaande warmtenetten worden thans nog voorzien van warmte door middel van installaties die een relatief grote CO2-uitstoot hebben. Dit betekent dat behoefte bestaat aan nieuwe, d...

 Aardwarmte in de Mijnbouwwet - Een nieuw vergunningstelsel voor opsporing en winning

Geothermie of aardwarmte is een duurzame bron van energie met grote mogelijkheden, die nog een bescheiden rol speelt in de Nederlandse energietransitie. Om de rol van aardwarmte te vergroten wor...

 Energietransitie: milieurecht ontmoet energierecht - Verslag NeVER-bijeenkomst 18 juni j2019

1. Energierechtelijk perspectiefDe eerste voordracht, gehouden door Michelle de Rijke, gaat nader in op de verhouding tussen Klimaatakkoord en omgevingsrecht vanuit energierechtelijk perspectief. H...