TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2019 nr. 2/3

Normalisering rechtspositie ambtenaren. Bestuursrechter en civiele rechter: twee zielen, een gedachte?

mr. M.B. de Witte-van den Haak1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op 1 januari 2020 is het zover. Als de klok op 31 december heeft afgeteld naar twaalf uur treedt de Ambtenarenwet 2017 in werking en doet art. 14 lid 1 Ambtenarenwet 2017 zijn werk.2 Van rechtswege krijgt een groot deel van de huidige Nederlandse ambtenaren met ingang van dat moment van rechtswege een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstelling.3 Dit noemen we ‘normalisering’. In dit artikel wordt ingegaan op een aantal verschillen tussen de oude en nieuwe situatie en op de vraag wat het gevolg is van deze verschillen. Daarbij wordt met name aandacht besteed aan procedurele aspecten, motivering en bewijs. Voordat de verschillen worden besproken, licht ik kort de wijzigingen toe.

De vormgeving van de arbeidsrelatie van genormaliseerde ambtenaren is vanaf 1 januari 2020 geënt op Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW). In theorie is het verschil groot. Van een eenzijdige aanstelling die door het bevoegd gezag wordt verstrekt en bepaald, krijgt de...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, redelijkheid en billijkheid

3. Prikkels tot procederen

4. Verhouding eisen Ambtenarenwet 2017 tot arbeidsovereenkomst

5. Ontslagbescherming

6. Bewijslastverdeling in ontslagprocedures

7. Slotsom

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M.B. de Witte-van den Haak1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/15906

Verder in 2019 nr.2/3

 ‘A giant step for mankind’? Hm...

Op 1 november jl. heeft Advocaat-Generaal mr. Drijber conclusie genomen in de Heiploeg-zaak. Volgens Drijber moet het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden in die zaak van 17 juli 2018 vernietigd wo...

 Van bijstand naar duurzaam werk

In dit artikel onderzoeken we in hoeverre werkstages een duurzame doorstroom van bijstand naar werk bevorderen en doen we suggesties om de uitstroompercentages te verhogen. Daarnaast...

 Waarom alcohol- en drugstesten niet verboden is op grond van de AVG

De Nederlandse privacy toezichthouder – de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) – gaf in maart dit jaar een informatieblad uit waarin het afnemen van alcohol-, drugs- en geneesmidd...

 Normalisering rechtspositie ambtenaren. Bestuursrechter en civiele rechter: twee zielen, een gedachte?

Op 1 januari 2020 is het zover. Als de klok op 31 december heeft afgeteld naar twaalf uur treedt de Ambtenarenwet 2017 in werking en doet art. 14 lid 1 Ambtenarenwet 2017 zijn werk.[2] ...

 De aandeelhoudersrichtlijn in de praktijk: het bezoldigingsbeleid en -verslag onder de loep

Om te voldoen aan het wetsvoorstel ter implementatie van de herziene aandeelhoudersrichtlijn zal (bijna) iedere beursvennootschap zowel het bezoldigingsbeleid als het bezoldigingsverslag onder d...

 Bestuurdersaansprakelijkheid uit onverwachte hoek: de premieschuld bij het verplichte bedrijfstakpensioenfonds

Bestuurders zijn op grond van de wet hoofdelijk aansprakelijk voor de pensioenpremieschuld van hun onderneming bij een verplicht bedrijfstakpensioenfonds. In dit artikel maak ik een analyse van ...

 Actualiteit - De herziene beleidsregel geschiktheid van de AFM en DNB (consultatie)

Personen die op het hoogste niveau in de financiële sector werkzaam willen zijn, worden getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid. Die toetsingen worden, afhankelijk van het soort ins...