TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2019 nr. 2/3

De aandeelhoudersrichtlijn in de praktijk: het bezoldigingsbeleid en -verslag onder de loep

mr. drs. J.S. Schouten, mr. N.J. Reijn, mr. J.J.C.A. Leemrijse en mr. R.A. Hagens1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Om te voldoen aan het wetsvoorstel ter implementatie van de herziene aandeelhoudersrichtlijn zal (bijna) iedere beursvennootschap zowel het bezoldigingsbeleid als het bezoldigingsverslag onder de loep moeten nemen en zich moeten voorbereiden op de algemene vergadering van aandeelhouders in het jaar 2020. Hoewel het wetsvoorstel nog niet in werking is getreden, staat de tekst wel vast. In dit artikel geven wij inzicht in hoe de wetgever en de praktijk omgaan met bezoldigingsaspecten uit de herziene aandeelhoudersrichtlijn.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Inwerkingtreding

3. Huidig juridisch kader

4. Bezoldigingsbeleid: wat is nieuw?

5. Bezoldigingsbeleid: schending?

5.1. Bezoldigingsbesluit zonder beleid

5.2. Geen voorstel tot beleid in lijn met Wetsvoorstel

5.3. Bezoldigingsbesluit in strijd met bezoldigingsbeleid

5.4. Bezoldigingsbeleid of -verslag voldoen niet aan de wettelijke eisen

6. Bezoldigingsverslag

7. Rol van de OR

8. Wat betekent dit voor de komende AvA?

9. Slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. J.S. Schouten, mr. N.J. Reijn, mr. J.J.C.A. Leemrijse en mr. R.A. Hagens1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/15907

Verder in 2019 nr.2/3

 ‘A giant step for mankind’? Hm...

Op 1 november jl. heeft Advocaat-Generaal mr. Drijber conclusie genomen in de Heiploeg-zaak. Volgens Drijber moet het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden in die zaak van 17 juli 2018 vernietigd wo...

 Van bijstand naar duurzaam werk

In dit artikel onderzoeken we in hoeverre werkstages een duurzame doorstroom van bijstand naar werk bevorderen en doen we suggesties om de uitstroompercentages te verhogen. Daarnaast...

 Waarom alcohol- en drugstesten niet verboden is op grond van de AVG

De Nederlandse privacy toezichthouder – de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) – gaf in maart dit jaar een informatieblad uit waarin het afnemen van alcohol-, drugs- en geneesmidd...

 Normalisering rechtspositie ambtenaren. Bestuursrechter en civiele rechter: twee zielen, een gedachte?

Op 1 januari 2020 is het zover. Als de klok op 31 december heeft afgeteld naar twaalf uur treedt de Ambtenarenwet 2017 in werking en doet art. 14 lid 1 Ambtenarenwet 2017 zijn werk.[2] ...

 De aandeelhoudersrichtlijn in de praktijk: het bezoldigingsbeleid en -verslag onder de loep

Om te voldoen aan het wetsvoorstel ter implementatie van de herziene aandeelhoudersrichtlijn zal (bijna) iedere beursvennootschap zowel het bezoldigingsbeleid als het bezoldigingsverslag onder d...

 Bestuurdersaansprakelijkheid uit onverwachte hoek: de premieschuld bij het verplichte bedrijfstakpensioenfonds

Bestuurders zijn op grond van de wet hoofdelijk aansprakelijk voor de pensioenpremieschuld van hun onderneming bij een verplicht bedrijfstakpensioenfonds. In dit artikel maak ik een analyse van ...

 Actualiteit - De herziene beleidsregel geschiktheid van de AFM en DNB (consultatie)

Personen die op het hoogste niveau in de financiële sector werkzaam willen zijn, worden getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid. Die toetsingen worden, afhankelijk van het soort ins...