TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2019 nr. 2/3

Bestuurdersaansprakelijkheid uit onverwachte hoek: de premieschuld bij het verplichte bedrijfstakpensioenfonds

mr. B. Degelink CPL1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Bestuurders zijn op grond van de wet hoofdelijk aansprakelijk voor de pensioenpremieschuld van hun onderneming bij een verplicht bedrijfstakpensioenfonds. In dit artikel maak ik een analyse van deze bijzondere regeling van bestuurdersaansprakelijkheid.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Geen premie, wel recht

2. De aansprakelijkheid van de bestuurder op grond van art. 23 Wet Bpf 2000

3. Art. 23 Wet Bpf 2000 in vogelvlucht

4. Wie is de bestuurder?

4.1. De statutair bestuurder

4.2. De gewezen bestuurder tijdens wiens bestuur de premieschuld is ontstaan

4.3. De beleidsbepaler als ware hij bestuurder

4.4. De bestuurder van de rechtspersoon-bestuurder

5. Wat is de bijdragenschuld?

6. Wat is het lichaam?

7. Wanneer is er betalingsonmacht?

8. Wanneer moet er een mededeling van betalingsonmacht worden gedaan?

9. Wat moet er worden medegedeeld? (fase 1)

10. Wat moet er worden medegedeeld? (fase 2)

11. Opnieuw melden voor toekomstige premieverplichtingen?

12. Ook een mededelingsplicht in faillissement en surséance van betaling?

13. Tot slot

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. B. Degelink CPL1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/15908

Verder in 2019 nr.2/3

 ‘A giant step for mankind’? Hm...

Op 1 november jl. heeft Advocaat-Generaal mr. Drijber conclusie genomen in de Heiploeg-zaak. Volgens Drijber moet het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden in die zaak van 17 juli 2018 vernietigd wo...

 Van bijstand naar duurzaam werk

In dit artikel onderzoeken we in hoeverre werkstages een duurzame doorstroom van bijstand naar werk bevorderen en doen we suggesties om de uitstroompercentages te verhogen. Daarnaast...

 Waarom alcohol- en drugstesten niet verboden is op grond van de AVG

De Nederlandse privacy toezichthouder – de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) – gaf in maart dit jaar een informatieblad uit waarin het afnemen van alcohol-, drugs- en geneesmidd...

 Normalisering rechtspositie ambtenaren. Bestuursrechter en civiele rechter: twee zielen, een gedachte?

Op 1 januari 2020 is het zover. Als de klok op 31 december heeft afgeteld naar twaalf uur treedt de Ambtenarenwet 2017 in werking en doet art. 14 lid 1 Ambtenarenwet 2017 zijn werk.[2] ...

 De aandeelhoudersrichtlijn in de praktijk: het bezoldigingsbeleid en -verslag onder de loep

Om te voldoen aan het wetsvoorstel ter implementatie van de herziene aandeelhoudersrichtlijn zal (bijna) iedere beursvennootschap zowel het bezoldigingsbeleid als het bezoldigingsverslag onder d...

 Bestuurdersaansprakelijkheid uit onverwachte hoek: de premieschuld bij het verplichte bedrijfstakpensioenfonds

Bestuurders zijn op grond van de wet hoofdelijk aansprakelijk voor de pensioenpremieschuld van hun onderneming bij een verplicht bedrijfstakpensioenfonds. In dit artikel maak ik een analyse van ...

 Actualiteit - De herziene beleidsregel geschiktheid van de AFM en DNB (consultatie)

Personen die op het hoogste niveau in de financiële sector werkzaam willen zijn, worden getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid. Die toetsingen worden, afhankelijk van het soort ins...