TAC Tijdschrift voor Arbeidsrecht in Context 2019 nr. 2/3

Annotatie - Het arrest Elliniki Nafpigeia AE (C-664/17, ECLI:EU:C:2019:496 )

mr. H.H. Voogsgeerd1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De richtlijn overgang van onderneming 2001/23/EG kan in beginsel toegepast worden op de overgang van een deel van een onderneming, in dit geval een productie-eenheid, wanneer de vervreemder of de verkrijger of beide samen niet alleen de voortzetting beogen van de activiteiten verricht binnen die eenheid maar ook de toekomstige verdwijning van die eenheid door liquidatie, tenzij van misbruik kan worden gesproken. Bij twijfel over voldoende autonomie van de productie-eenheid moet deze in ieder geval over voldoende harde garanties beschikken dat zij toegang heeft tot de productiefactoren van een derde.

Het arrest gewezen door de derde kamer van het Hof van Justitie van de EU op 13 juni 2019 is een mooi voorbeeld van een arrest waarin meerdere belangrijke begrippen uit de richtlijn tegelijk aan de orde komen. De A-G Szpunar heeft in zijn conclusie in deze zaak van 7 februari 2019 vooral de zaken Amatori e.a. en

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

1.1. De feiten

1.2. Conclusie van de A-G M. Szpunar van 7 februari 2019

1.3. Uitspraak van het Hof van 13 juni 2019

2. Economische eenheid, behoud van identiteit en duurzaamheid

3. Het algemeen rechtsbeginsel van Unierecht van verbod van misbruik

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. H.H. Voogsgeerd1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TAC/15909

Verder in 2019 nr.2/3

 ‘A giant step for mankind’? Hm...

Op 1 november jl. heeft Advocaat-Generaal mr. Drijber conclusie genomen in de Heiploeg-zaak. Volgens Drijber moet het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden in die zaak van 17 juli 2018 vernietigd wo...

 Van bijstand naar duurzaam werk

In dit artikel onderzoeken we in hoeverre werkstages een duurzame doorstroom van bijstand naar werk bevorderen en doen we suggesties om de uitstroompercentages te verhogen. Daarnaast...

 Waarom alcohol- en drugstesten niet verboden is op grond van de AVG

De Nederlandse privacy toezichthouder – de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) – gaf in maart dit jaar een informatieblad uit waarin het afnemen van alcohol-, drugs- en geneesmidd...

 Normalisering rechtspositie ambtenaren. Bestuursrechter en civiele rechter: twee zielen, een gedachte?

Op 1 januari 2020 is het zover. Als de klok op 31 december heeft afgeteld naar twaalf uur treedt de Ambtenarenwet 2017 in werking en doet art. 14 lid 1 Ambtenarenwet 2017 zijn werk.[2] ...

 De aandeelhoudersrichtlijn in de praktijk: het bezoldigingsbeleid en -verslag onder de loep

Om te voldoen aan het wetsvoorstel ter implementatie van de herziene aandeelhoudersrichtlijn zal (bijna) iedere beursvennootschap zowel het bezoldigingsbeleid als het bezoldigingsverslag onder d...

 Bestuurdersaansprakelijkheid uit onverwachte hoek: de premieschuld bij het verplichte bedrijfstakpensioenfonds

Bestuurders zijn op grond van de wet hoofdelijk aansprakelijk voor de pensioenpremieschuld van hun onderneming bij een verplicht bedrijfstakpensioenfonds. In dit artikel maak ik een analyse van ...

 Actualiteit - De herziene beleidsregel geschiktheid van de AFM en DNB (consultatie)

Personen die op het hoogste niveau in de financiële sector werkzaam willen zijn, worden getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid. Die toetsingen worden, afhankelijk van het soort ins...