Tijdschrift voor Financieel Recht 2020 nr. 1/2

Toezicht op uitbesteding geharmoniseerd?

mr. M.E. de Ruijter-Nobel1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In september 2019 traden Europese uitbestedingsrichtsnoeren in werking, uitgegeven door de European Banking Authority (EBA). De uitbestedingsrichtsnoeren geven handvatten aan onder meer kredietinstellingen om op gecontroleerde en beheerste wijze om te gaan met uitbestedingsactiviteiten. In deze bijdrage staat de vraag centraal hoe EBA met haar (herziene) uitbestedingsrichtsnoeren de beheersing van het uitbestedingsrisico beoogt te harmoniseren en welk effect de richtsnoeren zullen hebben op Europese instellingen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. Europese harmonisatie

3. Het begrip uitbesteding

4. Beweegredenen voor uitbestedingen

5. Intra-groep uitbesteding

6. Conclusie

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. M.E. de Ruijter-Nobel1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15960

Verder in 2020 nr.1/2

 Europese aansprakelijkheid van resolutieautoriteiten binnen de Bankenunie

Zoals de meeste lezers van dit tijdschrift ongetwijfeld al weten, heeft de Single Resolution Board (hierna: SRB) te Brussel sinds 1 januari 2016 the lead bij het ordentelijk afwikkelen van signific...

 Toezicht op uitbesteding geharmoniseerd?

In september 2019 traden Europese uitbestedingsrichtsnoeren in werking, uitgegeven door de European Banking Authority (EBA). De uitbestedingsrichtsnoeren geven handvatten aan onder mee...

 De contractuele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van kunstmatige intelligentie bij de nakoming van een financiële overeenkomst

In de samenleving wordt in een aantal sectoren gebruik gemaakt van of geëxperimenteerd met toepassingen van kunstmatige intelligentie (oftewel artificiële intelligentie, afgekort: AI). In...

 ‘Vier jaar toetsing tweede echelon bij banken en verzekeraars: een effectieve procedure of een procedure die heroverweging verdient?’ - een reactie

Graag reageer ik op het interessante artikel van Chris van Toor zoals recent in dit tijdschrift is gepubliceerd (FR 2019, nr. 9, p. 468 e.v).De auteur onderzoekt in zijn artikel de effectiviteit va...

 Rondom het nieuws - Sonia, Ester en de global interest rate reform

In deze bijdrage wordt ingegaan op de global interest rate reform die gaande is. Hoewel technisch en daarom misschien minder aansprekend voor het grote publiek, is de impact hiervan enorm. Aan d...