Tijdschrift voor Financieel Recht

2020 nr. 1/2

Redactie

Hoofdredactie

mr. W.J. Horsten

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
prof. mr. dr. M. Haentjens
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. A.J.A.D. van den Hurk
prof. dr. E.P.M. Joosen
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

A-F. van Gemert
mr. D. M. van der Houwen

Inleiding

Europese aansprakelijkheid van resolutieautoriteiten binnen de Bankenunie

prof. mr. D. Busch

Zoals de meeste lezers van dit tijdschrift ongetwijfeld al weten, heeft de Single Resolution Board (hierna: SRB) te Brussel sinds 1 januari 2016 the lead bij het ordentelijk afwikkelen van significante Eurozone-banken in de financiële problemen. Bij niet-significante banken trekken de nationale resolutieautoriteiten (hierna: NRAs) in beginsel aan de touwtjes. In Nederland is dat DNB. En of nu de SRB of NRAs het voortouw nemen, de ordentelijke afwikkeling van een bank in de problemen verloopt via de regels zoals opgenomen in de Bank Recovery and Resolution Directive (hierna: BRRD) en... ...lees meer

Artikel

Toezicht op uitbesteding geharmoniseerd?

mr. M.E. de Ruijter-Nobel1

In september 2019 traden Europese uitbestedingsrichtsnoeren in werking, uitgegeven door de European Banking Authority (EBA). De uitbestedingsrichtsnoeren geven handvatten aan onder meer kredietinstellingen om op gecontroleerde en beheerste wijze om te gaan met uitbestedingsactiviteiten. In deze bijdrage staat de vraag centraal hoe EBA met haar (herziene) uitbestedingsrichtsnoeren de beheersing van het uitbestedingsrisico beoogt te harmoniseren en welk effect de richtsnoeren zullen hebben op Europese instellingen. abonneren of dit artikel kopen.

De contractuele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van ...

mr. R.E. van Esch1

In de samenleving wordt in een aantal sectoren gebruik gemaakt van of geëxperimenteerd met toepassingen van kunstmatige intelligentie (oftewel artificiële intelligentie, afgekort: AI). In de toekomst zal het gebruik van het aantal AI-toepassingen in de samenleving toenemen. Voorbeelden van huidige en toekomstige AI-toepassingen zijn de zelfrijdende auto, een app als SIRI of Google Play op de mobiele telefoon, het SyRI (Systeem RisicoIndicatie) voor het opsporen van uitkeringsfraude, een robot in de zorg en een chatfunctie op de website van een onderneming.[2] De Nederlandse reg... abonneren of dit artikel kopen.

‘Vier jaar toetsing tweede echelon bij banken en verzekeraars: een effectieve...

mr. drs. I. Palm-Steyerberg1

Graag reageer ik op het interessante artikel van Chris van Toor zoals recent in dit tijdschrift is gepubliceerd (FR 2019, nr. 9, p. 468 e.v).De auteur onderzoekt in zijn artikel de effectiviteit van de toetsingen van leden van het zogenoemde tweede echelon. Met de term ‘tweede echelon’ wordt gedoeld op hoge leidinggevenden, die direct onder de beleidsbepalers (raad van bestuur) vallen en verantwoordelijk zijn voor personen die het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden. Hieronder worden onder meer de personen verstaan die verantwo... abonneren of dit artikel kopen.

Rondom het nieuws - Sonia, Ester en de global interest rate reform

mr. W.J. Horsten

In deze bijdrage wordt ingegaan op de global interest rate reform die gaande is. Hoewel technisch en daarom misschien minder aansprekend voor het grote publiek, is de impact hiervan enorm. Aan de orde komen de aanleiding voor de interest reform, de EU Benchmark Regulation, enkele nieuw ontwikkelde benchmarks en de betekenis en gevolgen voor de financiële praktijk. abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Nieuws

mr. M.P.G. van Eijck van Heslinga, mr. A.A. Pasaribu, mr. M.C.J. Reuling, mr. T.A. Waterbolk

Wet- en regelgeving nationaalMinisterie van FinanciënPublicatie wetten, besluiten en regelingen in het Staatsblad / de Staatscourant:Op 7 november 2019 is het Wijzigingsbesluit financiële markten 2019 gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2019, 397). Het wijzigingsbesluit wijzigt onder andere het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft, het besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit toezicht accountantsorganisaties, het Besluit prudentiële regels Wft en het Besluit prudentieel to... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. M. Flipse, mr. H.J.R. Stoter, mr. S.E.P. Uijldert, mr. P.C. Russcher, mr. M.S. Veenhuizen, mr. E. Kempenaar, mr. M.H.C. Thomassen, mr. W.M.A. Pronk, mr. T.B. Klerks en mr. N. Dekker Hoge Raad Hoge Raad 22 november 2019 ECLI:NL:HR:2019:1830 (ABN AMRO Bank N.V./Stichting SDB and Stichting Euribar) Inzake: Consumentenrecht. Financieel recht. Algemene voorwaarden; beding dat de bank het recht geeft de opslag op de rente bij een hypothecaire Euribor-geldlening te wijzigen. Oneerlijk beding? Art. 3 Richt... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS