Tijdschrift voor Financieel Recht 2020 nr. 1/2

‘Vier jaar toetsing tweede echelon bij banken en verzekeraars: een effectieve procedure of een procedure die heroverweging verdient?’ - een reactie

mr. drs. I. Palm-Steyerberg1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Graag reageer ik op het interessante artikel van Chris van Toor zoals recent in dit tijdschrift is gepubliceerd (FR 2019, nr. 9, p. 468 e.v).

De auteur onderzoekt in zijn artikel de effectiviteit van de toetsingen van leden van het zogenoemde tweede echelon. Met de term ‘tweede echelon’ wordt gedoeld op hoge leidinggevenden, die direct onder de beleidsbepalers (raad van bestuur) vallen en verantwoordelijk zijn voor personen die het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden. Hieronder worden onder meer de personen verstaan die verantwoordelijk zijn voor de interne controlefuncties: compliance, risk, audit en bij verzekeraars ook de actuariële functie. Daarnaast kunnen hieronder de leidinggevenden worden begrepen die verantwoordelijk zijn voor grote financiële transacties, zoals de hoogste manager van een afdeling vermogensbeheer of een afdeling treasury, en bijvoorbeeld het hoofd juridische zaken.2 ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. drs. I. Palm-Steyerberg1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15962

Verder in 2020 nr.1/2

 Europese aansprakelijkheid van resolutieautoriteiten binnen de Bankenunie

Zoals de meeste lezers van dit tijdschrift ongetwijfeld al weten, heeft de Single Resolution Board (hierna: SRB) te Brussel sinds 1 januari 2016 the lead bij het ordentelijk afwikkelen van signific...

 Toezicht op uitbesteding geharmoniseerd?

In september 2019 traden Europese uitbestedingsrichtsnoeren in werking, uitgegeven door de European Banking Authority (EBA). De uitbestedingsrichtsnoeren geven handvatten aan onder mee...

 De contractuele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van kunstmatige intelligentie bij de nakoming van een financiële overeenkomst

In de samenleving wordt in een aantal sectoren gebruik gemaakt van of geëxperimenteerd met toepassingen van kunstmatige intelligentie (oftewel artificiële intelligentie, afgekort: AI). In...

 ‘Vier jaar toetsing tweede echelon bij banken en verzekeraars: een effectieve procedure of een procedure die heroverweging verdient?’ - een reactie

Graag reageer ik op het interessante artikel van Chris van Toor zoals recent in dit tijdschrift is gepubliceerd (FR 2019, nr. 9, p. 468 e.v).De auteur onderzoekt in zijn artikel de effectiviteit va...

 Rondom het nieuws - Sonia, Ester en de global interest rate reform

In deze bijdrage wordt ingegaan op de global interest rate reform die gaande is. Hoewel technisch en daarom misschien minder aansprekend voor het grote publiek, is de impact hiervan enorm. Aan d...