Tijdschrift voor Financieel Recht 2020 nr. 1/2

Nieuws

mr. M.P.G. van Eijck van Heslinga, mr. A.A. Pasaribu, mr. M.C.J. Reuling, mr. T.A. Waterbolk

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Wet- en regelgeving nationaal

Ministerie van Financiën

Publicatie wetten, besluiten en regelingen in het Staatsblad / de Staatscourant:

 • Op 7 november 2019 is het Wijzigingsbesluit financiële markten 2019 gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2019, 397). Het wijzigingsbesluit wijzigt onder andere het Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft, het besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit toezicht accountantsorganisaties, het Besluit prudentiële regels Wft en het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft. Het besluit bevat onder andere voorschriften waaraan distributeurs van betaalrekeningen, kredieten of spaarrekeningen dienen te voldoen om te waarborgen dat het betreffende financiële product voldoet aan de behoeften, kenmerken en doelstellingen van de doelgroep. Het besluit is in werking getreden op 1 januari 2020, met uitzondering van de wijzigingen in het Besluit ...

  U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

  Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


  Verder in dit artikel:

  Wet- en regelgeving nationaal

  Ministerie van Financiën

  Publicatie wetten, besluiten en regelingen in het Staatsblad / de Staatscourant:

  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

  Publicatie wetten, besluiten en regelingen in het Staatsblad / de Staatscourant:

  Tweede Kamer

  Wetsvoorstel UBO-register aangenomen door de Tweede Kamer

  Wetsvoorstel Wet verwijzingsportaal bankgegevens aangenomen door de Tweede Kamer

  Wetsvoorstel Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn aangenomen door de Tweede Kamer

  Overig nationaal

  Autoriteit Financiële Markten (AFM)

  Consultatie Principes voor de keuzeomgeving

  Samenwerkingsovereenkomst AFM en Dienst Uitvoering Onderwijs ter controle diplomaplicht van financieel adviseurs

  AFM neemt maatregelen tegen overkreditering

  AFM wijst beleggingsondernemingen en -instellingen op noodzaak van beheersing uitbestedingsrisico’s

  ACM leidraad bescherming ‘online consument’ biedt ook handvatten voor financiële ondernemingen

  AFM-Verkenning: Rapporteren over waardecreatie wint aan belang

  AFM ziet ruimte voor verbetering bij naleving MiFID II-verplichtingen

  De Nederlandsche Bank

  DNBulletins

  Nieuwsbrief Verzekeren november 2019

  Nieuwsbrief Betalingsverkeer - november 2019

  Nieuwsbrief Banken november 2019

  Nieuwsbrief Pensioenen november 2019

  Nieuwsbrief Betaalinstellingen November 2019

  DNB vraagt banken mee te denken over integratie klimaatrisico’s in bedrijfsvoering

  Nieuwsbrief pensioenen december 2019

  Algemene Rekenkamer publiceert onderzoek resolutietaak DNB

  Ministerie van Financiën

  Beantwoording Kamervragen over bericht dat uitvaartverzekeraar personen met een psychische aandoening weigert

  Overzicht lopende wetsvoorstellen Ministerie van Financiën najaar 2019

  Kamerbrief Paper Europees AML / CFT toezicht

  Beantwoording Kamervragen over bericht mogelijke kaalslag bij banken

  Beantwoording Kamervragen over rechten van consumenten bij fusies en overnames in de financiële sector

  Kamerbrief aanpassing Nationale Hypotheek Garantie

  Aanbiedingsbrief beantwoording schriftelijk overleg over de Kamerbrief verkenning markt voor groene financiering

  Start openbare consultatie wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

  Kamerbrief met reactie op brief VNO-NCW en MKB-Nederland d.d. 31 oktober 2019 over het UBO-register

  Beantwoording Kamervragen over het bericht 'De Goudse goochelt met getallen in beleggingsverzekeringen'

  Kamerbief Goedkeuring begrotingen AFM en DNB en aanpassing kostenkader DNB 2020

  Kamerbrief Advies Autoriteit Persoonsgegevens inzake kredietregistratie

  Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Italian banks rush to profit from ECB negative rates'

  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Beantwoording Kamervragen over uitkomsten van het nieuwe pensioencontract bij blijvend lage rente

  Beantwoording Kamervragen over gevolgen nieuwe benchmarkrente Ester voor pensioenfondsen

  Kamerbrief Evaluatie Wet verbeterde premieregeling

  Kamerbrief handelingsperspectief onnodige pensioenkortingen

  Consultatie Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021

  Kamerbrief over instellen commissie deskundigen voor onderzoek naar rekenmethodiek feitelijke rendementen pensioenfondsen

  Beantwoording Kamervragen over de mogelijkheid van pensioenoverdracht uit het buitenland

  Beantwoording Kamervragen inzake advies van de Commissie Parameters

  Beantwoording Kamervragen principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel

  Kamerbrief rapportage ontwikkeling pensioenpremies

  Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

  NVB presenteert actieplan met 15 punten voor Europese aanpak witwassen

  Wat doen Nederlandse banken op de Klimaatconferentie in Madrid?

  Verbond van verzekeraars (VvV)

  Stelsel letschade moet op de schop

  VvV presenteert nieuwe opzetclausule voor aansprakelijkheidsverzekeringen

  Verbond publiceert nieuwe Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht

  Pensioenfederatie (PF)

  Grondslagen en factoren voor individuele waardeoverdrachten voor 2020 vastgesteld

  Pensioenfederatie publiceert position paper Kapitaalmarktunie

  Sociaal-Economische Raad (SER)

  Nulmeting Monitoringcommissie IMVB Convenant Pensioenfondsen

  European developments

  EUROPEAN LEGISLATION AND REGULATION

  Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1851 supplementing Regulation (EU) 2017/2402

  Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1866 amending Delegated Regulation (EU) 2017/653

  Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1868 amending Regulation (EU) 1031/2010

  Implementing Regulation (EU) 2019/1902

  Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2028 amending Implementing Regulation (EU) 2016/1799

  Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1935 amending Directive (EU) 2016/97

  Regulation (EU) 2019/2033 and Directive (EU) 2019/2034 regarding Investment Firms

  Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector

  Regulation (EU) 2019/2089 amending Regulation (EU) 2016/1011

  Commission Implementing Regulation amending Implementing Regulation (EU) 2015/2197

  Recommendation of the ESRB

  Commission Implementing Regulations regarding Solvency II

  European Commission (EC)

  EC publishes results of fitness check supervisory reporting requirements

  EC announces composition of high-level forum on CMU

  EC consults on amendments CRD and CRR

  EC communication on the European Green Deal

  European Parliament (EP)

  EP publishes draft report regarding the proposed Directive on credit servicers, credit purchasers and the recovery of collateral

  Council of the European Union (Council)

  Council adopts reforms towards CMU

  Council adopts CPD

  Council adopts a review of the supervisory framework for financial institutions

  Council sets objectives for the deepening of the project CMU

  Council sets strategic priorities for further reforms on money laundering

  Other European Developments

  European Central Bank (ECB)

  ECB advises on accounting impact of euro risk-free rates transition

  ECB publishes results on survey on SESFOD

  ECB report on fallback arrangements for euro short-term rates

  ECB informs about Target Review of Internal Models

  European Banking Authority (EBA)

  EBA publishes methodology on EU-wide stress test

  EBA announces timing publication 2019 EU-wide transparency exercise

  EBA reports on trends in asset quality

  EBA consults on first elements of Fundamental Review of Trading Book

  EBA publishes roadmap on risk reduction measures

  EBA consults on implementing technical standards MREL and TLAC

  EBA final guidelines on ICT and security risk management

  EBA updates estimates of the impact on the implementation of Basel III

  EBA pushes for early action on sustainable finance

  EBA updates its guidelines for the reporting of funding plans

  European Securities and Markets Authority (ESMA)

  ESMA consults on position limits and position management in commodity derivatives under MiFID II

  ESMA advises Commission on CCPs under revised EMIR

  ESMA updates Q&A on Securitisation Regulation

  ESMA publishes CRA market share calculation in the EU

  ESMA updated Q&A on the BMR

  ESMA updates Q&A on the implementation of CSDR

  ESMA updates Q&A on the application of the AIFMD

  ESMA updates Q&A on investor protection and intermediaries under MiFID II and MiFIR

  ESMA updates Q&A on MiFID II and MiFIR transparency and market structures topics

  ESMA publishes proposals on CRA's internal control functions

  ESMA recommends real-time consolidated tape for equity

  ESMA updates Q&A on MIFIR data reporting

  ESMA publishes report on EMIR penalties and supervisory measures

  ESMA final report on draft RTS in relation to the ELTIF Regulation

  ESMA updates its Q&A on the BMR

  ESMA issues briefing on Benchmark recognition

  ESMA amends CRR standard on main indices and recognized exchanges

  European Payment Council (EPC)

  EPC SEPA Payment scheme rulebooks 2019 entered into force

  EPC publishes the Mobile Initiated SEPA (Instant) Credit Transfer Interoperability Guidance

  EPC reports on payment threats and fraud trends in 2019

  European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

  EIOPA publishes Q&A on Solvency II

  EIOPA publicly consults on its approaches for regulating key aspects of the PEPP

  Single Resolution Board (SRB)

  SRB statement on European Court judgments annulling 2016 ex-ante contributions decisions for three banks

  European Central Securities Depositories Association (ECSDA)

  ECSDA updates penalties framework

  The European Supervisory Authorities (ESAs)

  EMIR RTS on various amendments to the bilateral margin requirements

  International developments

  Basel Committee on Banking Supervision (BIS)

  BIS consults on guidelines cooperation prudential and AML/CFT supervision

  BIS consults on market risk and voluntary disclosure

  BIS reports on open banking and Application Programming Interfaces

  BIS publishes G-SIB framework

  BIS publishes guiding principles sectoral countercyclical capital buffer

  BIS consults on credit valuation adjustment risk

  International Association of Insurance Supervisors (IAIS)

  IAIS adopts global framework for supervision of insurance groups

  IAIS consults on liquidity risk management

  IAIS publishes main comments on consultation global insurance capital standard

  IAIS publishes response on consultation on package supervisory materials

  International Capital Market Association (ICMA)

  ICMA updates Buy-in Rules to support EU Central Securities and Depositories Regulation

  ICMA publishes study on impact buy-in regime

  Financial Stability Board (FSB)

  FSB holds plenary meeting

  FSB reports highlights need to address remaining resolution gaps

  FSB advises ISDA on pre-cessation trigger

  FSB publishes list of G-SIBs

  FSB publishes final SME financing evaluation report

  FSB reports on financial stability implications of BigTech in finance and third party dependencies in cloud services

  International Organization of Securities Commissions (IOSCO)

  IOSCO publishes statement on stablecoins

  IOSCO launches framework for monitoring leverage in funds that may pose stability risks

  International Swaps and Derivatives Association (ISDA)

  ISDA publishes results consultation on Parameters for Benchmark Fall-back Adjustments

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

 • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
mr. M.P.G. van Eijck van Heslinga, mr. A.A. Pasaribu, mr. M.C.J. Reuling, mr. T.A. Waterbolk
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15963

Verder in 2020 nr.1/2

 Europese aansprakelijkheid van resolutieautoriteiten binnen de Bankenunie

Zoals de meeste lezers van dit tijdschrift ongetwijfeld al weten, heeft de Single Resolution Board (hierna: SRB) te Brussel sinds 1 januari 2016 the lead bij het ordentelijk afwikkelen van signific...

 Toezicht op uitbesteding geharmoniseerd?

In september 2019 traden Europese uitbestedingsrichtsnoeren in werking, uitgegeven door de European Banking Authority (EBA). De uitbestedingsrichtsnoeren geven handvatten aan onder mee...

 De contractuele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van kunstmatige intelligentie bij de nakoming van een financiële overeenkomst

In de samenleving wordt in een aantal sectoren gebruik gemaakt van of geëxperimenteerd met toepassingen van kunstmatige intelligentie (oftewel artificiële intelligentie, afgekort: AI). In...

 ‘Vier jaar toetsing tweede echelon bij banken en verzekeraars: een effectieve procedure of een procedure die heroverweging verdient?’ - een reactie

Graag reageer ik op het interessante artikel van Chris van Toor zoals recent in dit tijdschrift is gepubliceerd (FR 2019, nr. 9, p. 468 e.v).De auteur onderzoekt in zijn artikel de effectiviteit va...

 Rondom het nieuws - Sonia, Ester en de global interest rate reform

In deze bijdrage wordt ingegaan op de global interest rate reform die gaande is. Hoewel technisch en daarom misschien minder aansprekend voor het grote publiek, is de impact hiervan enorm. Aan d...