Tijdschrift voor Financieel Recht 2020 nr. 1/2

Jurisprudentie

mr. M. Flipse, mr. H.J.R. Stoter, mr. S.E.P. Uijldert, mr. P.C. Russcher,
mr. M.S. Veenhuizen, mr. E. Kempenaar, mr. M.H.C. Thomassen,
mr. W.M.A. Pronk, mr. T.B. Klerks en mr. N. Dekker

Hoge Raad

Hoge Raad

22 november 2019

ECLI:NL:HR:2019:1830

(ABN AMRO Bank N.V./Stichting SDB and Stichting Euribar)

Inzake: Consumentenrecht. Financieel recht. Algemene voorwaarden; beding dat de bank het recht geeft de opslag op de rente bij een hypothecaire Euribor-geldlening te wijzigen. Oneerlijk beding? Art. 3 Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten; onredelijk bezwarend beding; art 6:233, onder a, BW; aan te leggen maatstaf. Betekenis transparantievereiste; art. 5 Richtlijn 93/13 en art. 6:238 lid 2 BW; verhouding tot informatieplichten financiële toezichtswetgeving. Betekenis vermelding beding op de Bijlage bij de Richtlijn. Relevantie van mogelijkheid toepassi...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Hoge Raad

Hoge Raad

22 november 2019

ECLI:NL:HR:2019:1830

(ABN AMRO Bank N.V./Stichting SDB and Stichting Euribar)

Inzake: Consumentenrecht. Financieel recht. Algemene voorwaarden; beding dat de bank het recht geeft de opslag op de rente bij een hypothecaire Euribor-geldlening te wijzigen. Oneerlijk beding? Art. 3 Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten; onredelijk bezwarend beding; art 6:233, onder a, BW; aan te leggen maatstaf. Betekenis transparantievereiste; art. 5 Richtlijn 93/13 en art. 6:238 lid 2 BW; verhouding tot informatieplichten financiële toezichtswetgeving. Betekenis vermelding beding op de Bijlage bij de Richtlijn. Relevantie van mogelijkheid toepassing van het beding te toetsen aan art. 6:248 BW; betekenis HR 29 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:769 (SEBA/Amsterdam I). Relevantie van bedingen (mogelijkheid boetevrije aflossing, verandering rentevorm) die gevolgen van wijzigingsbeding kunnen compenseren. Art. 6:236, onder i, BW; toepassing op wijzigingsbeding renteopslag - WP

Hoge Raad

6 december 2019

ECLI:NL:HR:2019:1845

(InsingerGilissen Bankiers N.V. (‘TGB’) & KBL European Private Bankers S.A. (‘KBL’) / Verweerder

Inzake: inhoud bijzondere zorgplicht bank jegens particuliere belegger. Hof heeft bij diens oordeel dat cliënt geen ‘professionele belegger’ in de zin van art. 1:1 Wft is ten onrechte niet de door de bank aangevoerde omstandigheden betrokken – TK

Gerechtshoven

Gerechtshof ‘s –Hertogenbosch

19 november 2019

ECLI:NL:GHSHE:2019:4223

(‘Appellante’/Coöperatieve Rabobank U.A. (‘Rabobank’))

Inzake: De bank mocht een zakelijke lening opzeggen na echtscheiding van een ondernemersechtpaar en bedrijfsbeëindiging. Het was onzorgvuldig van de bank om daarna alleen met de man te communiceren, maar de vrouw legt niet voldoende uit dat haar situatie anders was geweest als de bank de brieven ook aan haar had gezonden. Fouten bij het verstrekken van de lening zijn niet gebleken. Wel heeft de bank een hoger bod voor de woning (het onderpand) verworpen, zonder duidelijke reden. Dat is een zorgplichtschending en de bank moet het verschil tussen het wel geaccepteerde hogere bod en het verworpen bod betalen, als schadevergoeding - MT

Gerechtshof Amsterdam

15 november 2019

ECLI:NL:GHAMS:2019:3898

(‘Appellanten’/ING Bank N.V. (‘ING’))

Inzake: beëindiging bankrelatie, onacceptabel risico op witwassen of terrorismefinanciering onvoldoende aannemelijk, aanvaardbaarheid beroep op contractueel opzeggingsrecht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid – EK

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

19 november 2019

ECLI:NL:GHSHE:2019:4219

(Appellant / de Vennootschap & N.V. Amersfoortse Algemene Verzekeringsmaatschappij (‘Amersfoortse’ en samen ‘Geïntimeerden’)

Inzake: Zorgplicht assurantietussenpersoon – RS

Rechtbanken

Rechtbank Midden-Nederland

6 november 2019

ECLI:NL:RBMNE:2019:5203

(‘Eiser’/Coöperatieve Rabobank U.A. and Interbank N.V.)

Inzake: Kort geding. Moeten de bijzonderheidscoderingen in het BKR worden verwijderd? Nee, er is gelet op het betaalverleden een zwaarwegende grond voor handhaving. - WP

Rechtbank Noord-Holland

20 november 2019

ECLI:NL:GHARL:2019:8003

(Eiser / Van Lanschot N.V. (‘Van Lanschot’) en Intrum Nederland B.V. (‘Intrum’))

Inzake: overkreditering, toepasselijkheid Gedragscode Hypothecaire Financieringen – CR

Rechtbank Amsterdam

4 november 2019

ECLI:NL:RBAMS:2019:8144

(Project C Holding B.V. (‘Project C’) / ABN AMRO Bank N.V. (‘ABN AMRO’))

Inzake: ABN AMRO moet cannabisteler een bankrekening verschaffen – SU

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/15965

Verder in 2020 nr.1/2

 Europese aansprakelijkheid van resolutieautoriteiten binnen de Bankenunie

Zoals de meeste lezers van dit tijdschrift ongetwijfeld al weten, heeft de Single Resolution Board (hierna: SRB) te Brussel sinds 1 januari 2016 the lead bij het ordentelijk afwikkelen van signific...

 Toezicht op uitbesteding geharmoniseerd?

In september 2019 traden Europese uitbestedingsrichtsnoeren in werking, uitgegeven door de European Banking Authority (EBA). De uitbestedingsrichtsnoeren geven handvatten aan onder mee...

 De contractuele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van kunstmatige intelligentie bij de nakoming van een financiële overeenkomst

In de samenleving wordt in een aantal sectoren gebruik gemaakt van of geëxperimenteerd met toepassingen van kunstmatige intelligentie (oftewel artificiële intelligentie, afgekort: AI). In...

 ‘Vier jaar toetsing tweede echelon bij banken en verzekeraars: een effectieve procedure of een procedure die heroverweging verdient?’ - een reactie

Graag reageer ik op het interessante artikel van Chris van Toor zoals recent in dit tijdschrift is gepubliceerd (FR 2019, nr. 9, p. 468 e.v).De auteur onderzoekt in zijn artikel de effectiviteit va...

 Rondom het nieuws - Sonia, Ester en de global interest rate reform

In deze bijdrage wordt ingegaan op de global interest rate reform die gaande is. Hoewel technisch en daarom misschien minder aansprekend voor het grote publiek, is de impact hiervan enorm. Aan d...