Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 2

Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, 7 januari 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:74 GELDERSCH BEHEER B.V. (h.o.d.n. bliXem internet) / geïntimeerde (TvHB 2020/6)

J.R.M. Nelen

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van J.R.M. Nelen

Samenvatting

Vloeroppervlakte, gebreken

Na ingangsdatum van de huurovereenkomst constateert de huurder dat het gehuurde kleiner is dan de in de huurovereenkomst opgenomen verhuurbaar vloeroppervlakte. Het hof is, evenals de kantonrechter, van oordeel dat de huurder voor het sluiten van de huurovereenkomst een voldoende en volledige indruk had dan wel heeft kunnen vormen van de omvang van het gehuurde en dat de huurder wist dat er geen sprake was van een NEN 2580 meting. De onjuiste passage in de huurovereenkomst betreffende de vloeroppervlakte leidt daarom in dit geval niet tot een tekortkoming in de nakoming door de verhuurder. De huurder heeft zich daarnaast op het standpunt gesteld dat zich diverse gebreken voordoen in het gehuurde, maar het hof acht dit onvoldoende onderbouwd. Het hof wijst een summier gedeelte van de door de huurder gemaakte kosten toe als schadevergoeding, dan wel als kosten gemaakt ter beper...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting

Vloeroppervlakte, gebreken

Hof

3 De vaststaande feiten

4 Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

6 De slotsom

7 De beslissing

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
J.R.M. Nelen
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2020:74
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16100

Verder in 2020 nr.2

 Voorwoord

Het is een bijzondere, om niet te zeggen bijna surrealistisch aandoende, tijd. Op het moment dat ik dit voorwoord voor het tweede TvHB nummer van 2020 schrijf, heeft het coronavirus Nederland (en d...

 Onrechtmatige daad en de risicoaansprakelijkheid ex art. 6:174 BW in het huurrecht

Dit artikel maakt onderdeel uit van de cyclus 'huur- en verbintenissenrecht', waarin aandacht wordt besteed aan de doorwerking van de algemene verbintenisrechtelijke bepalingen in het huurrecht....

 Derdenwerking van overeenkomsten, toegespitst op het huurrecht

Dit artikel maakt onderdeel uit van de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’. Door de gelaagde structuur van het BW dienen partijen ermee rekening te houden dat ook in het huurrecht sprake kan zi...

 Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord: de (on)mogelijkheden tot het wijzigen en beëindigen van lopende huurovereenkomsten

In het kader van het programma ‘Herijking Faillissementsrecht’ is op 5 juli 2019 bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend betreffende de Wet homologatie onderhands a...

 Huurrecht en aanbestedingsrecht, when two worlds collide

In een uitspraak van de Kantonrechter Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden, van 10 juli 2018 werd een huurovereenkomst ter zake een parkeerterrein in Harlingen gekwalificeerd als ...