Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 2

Rechtbank Den Haag, 3 december 2019 , ECLI:NL:RBDHA:2019:13063 Eiseres/KIN Netherlands B.V. (TvHB 2020/7)

J.A. le Clercq en S.A.A. van der Reep

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van J.A. le Clercq en S.A.A. van der Reep

Samenvatting

Zekerheden, uitleg garantiebepaling, vervallen concerngarantie

In een huurovereenkomst met betrekking tot winkelruimte is opgenomen dat de aandeelhouder van de huurder zich naast de huurder tot hoofdelijke medeschuldenaar verklaart voor alle verplichtingen voorvloeiende uit de huurovereenkomst, zelfs nadat de huurder ophoudt partij bij de huurovereenkomst te zijn. Tevens is opgenomen dat indien deze aandeelhouder niet langer enig aandeelhouder van de huurder is, de concerngarantie wordt vervangen door een bankgarantie conform het model van de verhuurder. Op enig moment worden de aandelen in de huurder overgedragen aan een derde. Er wordt geen bankgarantie gesteld. De huurder gaat failliet en de verhuurder tracht haar vordering op de huurder op de voormalig aandeelhouder te verhalen. De rechtbank oordeelt dat door de verkoop van de aandelen in de huurder de concerngarantie ophi...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting

Zekerheden, uitleg garantiebepaling, vervallen concerngarantie

Rechtbank

3 De beoordeling

Slotsom

Proceskosten

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
J.A. le Clercq en S.A.A. van der Reep
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBDHA:2019:13063
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16101

Verder in 2020 nr.2

 Voorwoord

Het is een bijzondere, om niet te zeggen bijna surrealistisch aandoende, tijd. Op het moment dat ik dit voorwoord voor het tweede TvHB nummer van 2020 schrijf, heeft het coronavirus Nederland (en d...

 Onrechtmatige daad en de risicoaansprakelijkheid ex art. 6:174 BW in het huurrecht

Dit artikel maakt onderdeel uit van de cyclus 'huur- en verbintenissenrecht', waarin aandacht wordt besteed aan de doorwerking van de algemene verbintenisrechtelijke bepalingen in het huurrecht....

 Derdenwerking van overeenkomsten, toegespitst op het huurrecht

Dit artikel maakt onderdeel uit van de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’. Door de gelaagde structuur van het BW dienen partijen ermee rekening te houden dat ook in het huurrecht sprake kan zi...

 Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord: de (on)mogelijkheden tot het wijzigen en beëindigen van lopende huurovereenkomsten

In het kader van het programma ‘Herijking Faillissementsrecht’ is op 5 juli 2019 bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend betreffende de Wet homologatie onderhands a...

 Huurrecht en aanbestedingsrecht, when two worlds collide

In een uitspraak van de Kantonrechter Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden, van 10 juli 2018 werd een huurovereenkomst ter zake een parkeerterrein in Harlingen gekwalificeerd als ...