Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 2

Rechtbank Gelderland (kort geding), 5 december 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:5952 Eiseres/KIN Netherlands B.V. (TvHB 2020/8)

Th.S.M. Fraai

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Met noot van Th.S.M. Fraai

Samenvatting

Beëindiging, duur, ontruiming, opzegging, partij, totstandkoming

De huurder heeft een bedrijfsruimte ex art. 7:290 BW gehuurd. In de huurovereenkomst is opgenomen dat de huurder het gehuurde met ingang van 1 april 2018 mag gebruiken. Verder is in de huurovereenkomst opgenomen dat deze jaarlijks wordt verlengd, tenzij er voor 1 oktober van het betreffende jaar een opzegging heeft plaatsgevonden. De huur is volgens de huurovereenkomst enkel verschuldigd over de maanden april tot en met augustus van het betreffende jaar. In de overige maanden mag de huurder de ruimten om niet gebruiken en is hij enkel energiekosten aan de verhuurder verschuldigd. Na de opzegging van de huurovereenkomst door de verhuurder vordert de huurder herstel van gebreken en schadevergoeding door de verhuurder ten gevolge van genoemde gebreken. De vordering van de huurder wordt afgewezen nu de huurovereenkomsten met de huurder volge...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Samenvatting

Beëindiging, duur, ontruiming, opzegging, partij, totstandkoming

Voorzieningenrechter

3 De beoordeling

4 Beslissing

Commentaar

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
Th.S.M. Fraai
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBGEL:2019:5952
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16102

Verder in 2020 nr.2

 Voorwoord

Het is een bijzondere, om niet te zeggen bijna surrealistisch aandoende, tijd. Op het moment dat ik dit voorwoord voor het tweede TvHB nummer van 2020 schrijf, heeft het coronavirus Nederland (en d...

 Onrechtmatige daad en de risicoaansprakelijkheid ex art. 6:174 BW in het huurrecht

Dit artikel maakt onderdeel uit van de cyclus 'huur- en verbintenissenrecht', waarin aandacht wordt besteed aan de doorwerking van de algemene verbintenisrechtelijke bepalingen in het huurrecht....

 Derdenwerking van overeenkomsten, toegespitst op het huurrecht

Dit artikel maakt onderdeel uit van de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’. Door de gelaagde structuur van het BW dienen partijen ermee rekening te houden dat ook in het huurrecht sprake kan zi...

 Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord: de (on)mogelijkheden tot het wijzigen en beëindigen van lopende huurovereenkomsten

In het kader van het programma ‘Herijking Faillissementsrecht’ is op 5 juli 2019 bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend betreffende de Wet homologatie onderhands a...

 Huurrecht en aanbestedingsrecht, when two worlds collide

In een uitspraak van de Kantonrechter Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden, van 10 juli 2018 werd een huurovereenkomst ter zake een parkeerterrein in Harlingen gekwalificeerd als ...