Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 2

Jurisprudentieoverzicht

Onder redactie van mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel, met dank aan C. de Groot1

Hof

21. Gerechtshof Amsterdam 14 mei 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1668 (beëindiging, kort geding, huur van bedrijfsruimte, ontruiming, uitvoerbaar bij voorraad, nieuwe omstandigheid, last onder dwangsom) (mr. K.J.M. Corten)2

Indien de rechter een huurder veroordeelt tot ontruiming van de door de huurder gehuurde bedrijfsruimte, naar aanleiding van een beëindigingsvordering van diens verhuurder, wordt deze veroordeling in beginsel niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard ingevolge het bepaalde in art. 7:295 lid 1 BW. De uitvoerbaarheid bij voorraad kan vervolgens alsnog in (onder meer) kort geding worden verkregen. In dat verband heeft te gelden dat de beslissing van de bodemrechter in beginsel dient te worden gerespecteerd. De aankondiging van het opleggen van een last onder dwangsom door de gemeente kan kwalificeren als een nieuwe omstandigheid, die tot een andere beslissing kan leiden.

22. Gerechtshof Amsterdam 2...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Hof

Rechtbank

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteurs
Onder redactie van mr. J.M. Winter-Bossink en mr. N. Amiel, met dank aan C. de Groot1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16103

Verder in 2020 nr.2

 Voorwoord

Het is een bijzondere, om niet te zeggen bijna surrealistisch aandoende, tijd. Op het moment dat ik dit voorwoord voor het tweede TvHB nummer van 2020 schrijf, heeft het coronavirus Nederland (en d...

 Onrechtmatige daad en de risicoaansprakelijkheid ex art. 6:174 BW in het huurrecht

Dit artikel maakt onderdeel uit van de cyclus 'huur- en verbintenissenrecht', waarin aandacht wordt besteed aan de doorwerking van de algemene verbintenisrechtelijke bepalingen in het huurrecht....

 Derdenwerking van overeenkomsten, toegespitst op het huurrecht

Dit artikel maakt onderdeel uit van de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’. Door de gelaagde structuur van het BW dienen partijen ermee rekening te houden dat ook in het huurrecht sprake kan zi...

 Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord: de (on)mogelijkheden tot het wijzigen en beëindigen van lopende huurovereenkomsten

In het kader van het programma ‘Herijking Faillissementsrecht’ is op 5 juli 2019 bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend betreffende de Wet homologatie onderhands a...

 Huurrecht en aanbestedingsrecht, when two worlds collide

In een uitspraak van de Kantonrechter Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden, van 10 juli 2018 werd een huurovereenkomst ter zake een parkeerterrein in Harlingen gekwalificeerd als ...