Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2020 nr. 2

Actualiteiten

mr. C. Otte1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Overheidsmaatregelen Covid-192

Een van de overheidsmaatregelen die het kabinet heeft getroffen om ondernemers tijdens de coronacrisis te ondersteunen, is de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van kabinetsmaatregelen om het coronavirus te bestrijden. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- zodat zij hun vaste lasten kunnen betalen. Per 30 maart 2020 is deze maatregel uitgebreid en kunnen ook andere groepen ondernemers in de non-food sector, zoals winkeliers, gebruik maken van deze noodmaatregel.

De volgende bedrijven zijn gesloten tot en met (in ieder geval) 28 april 2020:

 • de sector met betrekking tot uitoefening van alle vormen van contactberoepen;
 • publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs;
 • alle eet- en drinkgelegenheden zijn dicht tot...

  U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

  Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


  Verder in dit artikel:

  Overheidsmaatregelen Covid-19[2]

  Publicaties in tijdschriften

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

 • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Actualia
Auteurs
mr. C. Otte1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/16104

Verder in 2020 nr.2

 Voorwoord

Het is een bijzondere, om niet te zeggen bijna surrealistisch aandoende, tijd. Op het moment dat ik dit voorwoord voor het tweede TvHB nummer van 2020 schrijf, heeft het coronavirus Nederland (en d...

 Onrechtmatige daad en de risicoaansprakelijkheid ex art. 6:174 BW in het huurrecht

Dit artikel maakt onderdeel uit van de cyclus 'huur- en verbintenissenrecht', waarin aandacht wordt besteed aan de doorwerking van de algemene verbintenisrechtelijke bepalingen in het huurrecht....

 Derdenwerking van overeenkomsten, toegespitst op het huurrecht

Dit artikel maakt onderdeel uit van de cyclus ‘huur en verbintenissenrecht’. Door de gelaagde structuur van het BW dienen partijen ermee rekening te houden dat ook in het huurrecht sprake kan zi...

 Wetsvoorstel homologatie onderhands akkoord: de (on)mogelijkheden tot het wijzigen en beëindigen van lopende huurovereenkomsten

In het kader van het programma ‘Herijking Faillissementsrecht’ is op 5 juli 2019 bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend betreffende de Wet homologatie onderhands a...

 Huurrecht en aanbestedingsrecht, when two worlds collide

In een uitspraak van de Kantonrechter Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden, van 10 juli 2018 werd een huurovereenkomst ter zake een parkeerterrein in Harlingen gekwalificeerd als ...