Tijdschrift voor Financieel Recht 2020 nr. 5

Kwalitatieve kapitaalvereisten voor financiële ondernemingen

prof. dr. E.P.M. Joosen en mr. G.J. Kastelein 1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Dit artikel gaat over de zogenaamde kwalitatieve kapitaalvereisten voor financiële ondernemingen. Deze eisen strekken er toe dat kapitaal van de financiële onderneming ook daadwerkelijk beschikbaar is wanneer er noodzaak is geleden verliezen op te vangen. Van oorsprong zijn de regels, voortvloeiend uit internationale afspraken, van toepassing voor banken maar zij gelden tegenwoordig ook voor andere soorten financiële ondernemingen. Ze zijn als gevolg van de financiële crisis van 2007/2008 sterk aangescherpt om financiële klappen beter te kunnen opvangen. We bespreken in dit artikel de eisen voor banken, beleggingsondernemingen, beheerders van AIFs en betaalinstellingen. Daarbij gaan we in op enkele in de praktijk gebleken knelpunten en eindigen wij het artikel met enkele belangrijke veranderingen die als gevolg van het Bankenpakket op 27 juni 2019 in werking zijn getreden.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

1. Inleiding

2. CRR-bepalingen voor niet-CRR-instellingen

2.1. Reikwijdte op grond van in Nederland geldende bepalingen

2.2. Het regime voor beleggingsondernemingen

2.3. Betaalinstellingen

Beheerders van beleggingsinstellingen

3. Kwalitatieve kapitaalvereisten – Algemene Eigenschappen

3.1. Introductie

3.2. Algemene eigenschappen

4. CET1, AT1 en Tier 2

4.1. Verdeling in ‘Tiers’

4.2. CET1

4.3. AT1

5. Toetsing vooraf door ECB of DNB

6. Anti-misbruik bepaling CRR2 – ‘Substance over Form’

7. Slotbeschouwingen

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. dr. E.P.M. Joosen en mr. G.J. Kastelein 1
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16114

Verder in 2020 nr.5

 Gaat de maximale kredietvergoeding omlaag?

Iemand zei me een tijdje geleden dat een deel van het financiële toezichtrecht luxeregelgeving is. Alleen omdat we ons niet druk hoeven te maken over extreme honger of een vijandig leger, hebb...

 Kwalitatieve kapitaalvereisten voor financiële ondernemingen

Dit artikel gaat over de zogenaamde kwalitatieve kapitaalvereisten voor financiële ondernemingen. Deze eisen strekken er toe dat kapitaal van de financiële onderneming ook daadwerkelijk beschikb...

 De impact van de Wtt 2018 voor de reikwijdte van gereguleerde trustdiensten

De Wet toezicht trustkantoren 2018 (hierna: Wtt 2018)[2] heeft veel gebracht, waaronder discussie over de reikwijdte van de gereguleerde trustdiensten. In dit artikel wordt de reikwijdte van de ...

 PSD2 een jaar in praktijk

De Herziene Richtlijn betaaldiensten (hierna: PSD2) is in Nederland inmiddels een jaar in werking. PSD2 introduceerde twee nieuwe betaaldiensten: de betaalinitiatie- en rekeninginformatiedienst....

 Reactie op ‘Impact van het coronavirus op het financiële stelsel’ van Gerard Kastelein in FR 2020, nr. 4: Over Covid-19, Black Swans, Gray Rhinos en andere dieren

In het vorige nummer van dit tijdschrift schreef Gerard Kastelein een lezenswaardig voorwoord over de invloed van de coronavirus-uitbraak op het financiële stelsel, en welke problemen dit opleve...

 Rondom het Nieuws - Corona, krediet en kapitalisme

De crisis die het coronavirus (COVID-19) veroorzaakt, raakt iedereen en vraagt het uiterste van velen. Patiënten, artsen en ondernemers, maar ook academici en advocaten zetten alle zeilen bij om te...