Tijdschrift voor Financieel Recht

2020 nr. 5

Redactie

Hoofdredactie

mr. W.J. Horsten

Redactie

prof. mr. D. Busch
mr. C.J. Groffen
prof. mr. dr. M. Haentjens
dr. mr. F.M.A. ´t Hart
mr. A.J.A.D. van den Hurk
prof. dr. E.P.M. Joosen
mr. G. Kastelein
mr. R.E. Labeur
mr. S.M.C. Nuijten
mr. R.K. Pijpers

Vaste medewerkers

mr. L. A. van Amsterdam
mr. N. Dekker
mr. M. van Eijck van Heslinga
mr. R.J.C. Goudswaard
mr. drs. A.J. Graafland
mr. E. Kempenaar
mr.T. Klerks
mr. N. van der Meer Mohr
mr. A.A. Pasaribu
mr. W. Pronk
mr. M.C.J. Reuling
mr. C. Russcher
mr. S. Uijldert
mr. T. Waterbolk

Redactiesecretaris(sen)

A-F. van Gemert
mr. D. M. van der Houwen

Inleiding

Gaat de maximale kredietvergoeding omlaag?

mr. R.E. Labeur

Iemand zei me een tijdje geleden dat een deel van het financiële toezichtrecht luxeregelgeving is. Alleen omdat we ons niet druk hoeven te maken over extreme honger of een vijandig leger, hebben we tijd om ons bezig te houden met bijvoorbeeld de vraag onder welke voorwaarden aanbrengvergoedingen onder het provisieverbod moeten vallen, of met het inrichten van uitgebreide Wwft-procedures voor vrijgestelde betaaldienstverleners en fondsbeheerders. De uitspraak was misschien wat gekscherend bedoeld, maar dringt zich toch aan me op nu ik een voorwoord schrijf in een beklemmende tijd waa... ...lees meer

Artikel

Kwalitatieve kapitaalvereisten voor financiële ondernemingen

prof. dr. E.P.M. Joosen en mr. G.J. Kastelein 1

Dit artikel gaat over de zogenaamde kwalitatieve kapitaalvereisten voor financiële ondernemingen. Deze eisen strekken er toe dat kapitaal van de financiële onderneming ook daadwerkelijk beschikbaar is wanneer er noodzaak is geleden verliezen op te vangen. Van oorsprong zijn de regels, voortvloeiend uit internationale afspraken, van toepassing voor banken maar zij gelden tegenwoordig ook voor andere soorten financiële ondernemingen. Ze zijn als gevolg van de financiële crisis van 2007/2008 sterk aangescherpt om financiële klappen beter te kunnen opvangen. We bespreken in dit artikel de ei... abonneren of dit artikel kopen.

De impact van de Wtt 2018 voor de reikwijdte van gereguleerde trustdiensten

mr. drs. C. Riekerk1

De Wet toezicht trustkantoren 2018 (hierna: Wtt 2018)[2] heeft veel gebracht, waaronder discussie over de reikwijdte van de gereguleerde trustdiensten. In dit artikel wordt de reikwijdte van de gereguleerde trustdiensten besproken en worden enige ervaringen uit de toezichtpraktijk toegelicht. In dit artikel ligt de focus op drie trustdiensten (te weten ‘bestuurder zijn’, ‘domicilie plus’ en ‘algemene bestuurshandelingen verrichten’). Verder worden het vereiste van het beroeps- of bedrijfsmatige karakter van de dienstverlening en het vrijstellingenregime besproken. abonneren of dit artikel kopen.

PSD2 een jaar in praktijk

mr. J.A. Voerman1

De Herziene Richtlijn betaaldiensten (hierna: PSD2) is in Nederland inmiddels een jaar in werking. PSD2 introduceerde twee nieuwe betaaldiensten: de betaalinitiatie- en rekeninginformatiedienst. Aanbieders van deze diensten hebben, met toestemming van de rekeninghouder, toegang tot online betaalrekeningen die de rekeninghouder bij banken aanhoudt. De banken zijn verplicht deze toegang te bieden. Deze bijdrage beschrijft welke impact PSD2 het afgelopen jaar in Nederland heeft gehad en de guidance die onder meer DNB ten aanzien van enkele PSD2-onderdelen heeft gegeven. De centrale vraag da... abonneren of dit artikel kopen.

Reactie op ‘Impact van het coronavirus op het financiële stelsel’ van Gerard ...

mr. G.S. Elsinga

In het vorige nummer van dit tijdschrift schreef Gerard Kastelein een lezenswaardig voorwoord over de invloed van de coronavirus-uitbraak op het financiële stelsel, en welke problemen dit oplevert in civielrechtelijke verhoudingen. Valt het coronavirus onder de onvoorziene omstandigheden? Ik vrees van niet.Financiële media noemen impactvolle ‘verrassingen’ op de financiële markten vaak een Black Swan, een term bedacht door oud-beurshandelaar, wiskundige en auteur Nassim Taleb. abonneren of dit artikel kopen.

Rondom het Nieuws - Corona, krediet en kapitalisme

prof. mr. drs. M. Haentjens

De crisis die het coronavirus (COVID-19) veroorzaakt, raakt iedereen en vraagt het uiterste van velen. Patiënten, artsen en ondernemers, maar ook academici en advocaten zetten alle zeilen bij om te overleven in figuurlijke, maar helaas soms ook in heel letterlijke zin. Deze crisis vraagt ook het uiterste van ons financieel-economisch bestel en test de grenzen ervan. Ik licht twee punten uit, die beide het bankbedrijf betreffen. Beide punten hebben zowel betrekking op microniveau, als op macroniveau, en betreffen de overdraagbaarheid van vorderingen enerzijds en de faalbaarheid van ondern... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Nieuws

Wet- en regelgeving nationaalMinisterie van FinanciënBesluit ter implementatie en uitvoering van onderdelen van de IFR en IFDOp 25 maart 2020 is het besluit ter implementatie en uitvoering van specifieke onderdelen van de Investment Firm Regulation (IFR) en de Investment Firm Directive (IFD) in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2020, 102). Met dit besluit worden specifieke onderdelen uit de IFR en de IFD geïmplementeerd. Deze onderdelen betreffen wijzigingen van MiFID II en MiFIR die betrekking op verhandelingseenheden (tick-sizes) v... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. M. Flipse, mr. H.J.R. Stoter, mr. S.E.P. Uijldert, mr. P.C. Russcher, mr. R.J.C. Goudswaard, mr. E. Kempenaar, mr. M.H.C. Thomassen, mr. T.B. Klerks, mr. N. Dekker en mr. W.M.A. Pronk[1] Rechtbanken Rechtbank Rotterdam (Vzr.) 20 maart 2020 ECLI:NL:RBROT:2020:2405 (Verzoekers / Stichting Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) Inzake: verzoek voorlopige voorzieningen hangende bezwaar op boetebesluiten – RG Verzoekers zijn (i) een onderneming (de ‘Onderneming&rsquo... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:
RSS