Tijdschrift voor Financieel Recht 2020 nr. 5

Rondom het Nieuws - Corona, krediet en kapitalisme

prof. mr. drs. M. Haentjens

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De crisis die het coronavirus (COVID-19) veroorzaakt, raakt iedereen en vraagt het uiterste van velen. Patiënten, artsen en ondernemers, maar ook academici en advocaten zetten alle zeilen bij om te overleven in figuurlijke, maar helaas soms ook in heel letterlijke zin. Deze crisis vraagt ook het uiterste van ons financieel-economisch bestel en test de grenzen ervan. Ik licht twee punten uit, die beide het bankbedrijf betreffen. Beide punten hebben zowel betrekking op microniveau, als op macroniveau, en betreffen de overdraagbaarheid van vorderingen enerzijds en de faalbaarheid van ondernemingen anderzijds.1 Deze twee punten zullen onlosmakelijk verbonden blijken en ik begin met een bespreking van het tweede punt, de faalbaarheid van ondernemingen.

Als een van de kernelementen van het kapitalisme wordt wel beschouwd zijn zogeheten zelfreinigend vermogen, dat wil zeggen het fenomeen dat ondernemingen die niet effectief (genoeg) zijn, insolvent raken, worden geliquideerd en ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. mr. drs. M. Haentjens
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16119

Verder in 2020 nr.5

 Gaat de maximale kredietvergoeding omlaag?

Iemand zei me een tijdje geleden dat een deel van het financiële toezichtrecht luxeregelgeving is. Alleen omdat we ons niet druk hoeven te maken over extreme honger of een vijandig leger, hebb...

 Kwalitatieve kapitaalvereisten voor financiële ondernemingen

Dit artikel gaat over de zogenaamde kwalitatieve kapitaalvereisten voor financiële ondernemingen. Deze eisen strekken er toe dat kapitaal van de financiële onderneming ook daadwerkelijk beschikb...

 De impact van de Wtt 2018 voor de reikwijdte van gereguleerde trustdiensten

De Wet toezicht trustkantoren 2018 (hierna: Wtt 2018)[2] heeft veel gebracht, waaronder discussie over de reikwijdte van de gereguleerde trustdiensten. In dit artikel wordt de reikwijdte van de ...

 PSD2 een jaar in praktijk

De Herziene Richtlijn betaaldiensten (hierna: PSD2) is in Nederland inmiddels een jaar in werking. PSD2 introduceerde twee nieuwe betaaldiensten: de betaalinitiatie- en rekeninginformatiedienst....

 Reactie op ‘Impact van het coronavirus op het financiële stelsel’ van Gerard Kastelein in FR 2020, nr. 4: Over Covid-19, Black Swans, Gray Rhinos en andere dieren

In het vorige nummer van dit tijdschrift schreef Gerard Kastelein een lezenswaardig voorwoord over de invloed van de coronavirus-uitbraak op het financiële stelsel, en welke problemen dit opleve...

 Rondom het Nieuws - Corona, krediet en kapitalisme

De crisis die het coronavirus (COVID-19) veroorzaakt, raakt iedereen en vraagt het uiterste van velen. Patiënten, artsen en ondernemers, maar ook academici en advocaten zetten alle zeilen bij om te...