Tijdschrift voor Financieel Recht 2020 nr. 5

Jurisprudentie

mr. M. Flipse, mr. H.J.R. Stoter, mr. S.E.P. Uijldert, mr. P.C. Russcher,
mr. R.J.C. Goudswaard, mr. E. Kempenaar, mr. M.H.C. Thomassen,
mr. T.B. Klerks, mr. N. Dekker en mr. W.M.A. Pronk1

Rechtbanken

Rechtbank Rotterdam (Vzr.)

20 maart 2020

ECLI:NL:RBROT:2020:2405

(Verzoekers / Stichting Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’)

Inzake: verzoek voorlopige voorzieningen hangende bezwaar op boetebesluiten – RG

Verzoekers zijn (i) een onderneming (de ‘Onderneming’) die van 2012 tot en met 2017 over een vergunning van de AFM heeft beschikt en (ii) twee van haar laatstelijk bij de AFM geregistreerde beleidsbepalers (de ‘Beleidsbepalers’). De vergunning is in 2017 op verzoek van de Onderneming ingetrokken. Tot die tijd hield de Onderneming zich bezig met adviseren over en bemiddelen in hypothecair krediet.

In 2016 is de AFM een onderzoek ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

Rechtbanken

Rechtbank Rotterdam (Vzr.)

20 maart 2020

ECLI:NL:RBROT:2020:2405

(Verzoekers / Stichting Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’)

Inzake: verzoek voorlopige voorzieningen hangende bezwaar op boetebesluiten – RG

Rechtbank Amsterdam

13 maart 2020

ECLI:NL:RBAMS:2020:1722

(Surichange Bank N.V. ‘Surichange Bank’ / ABN AMRO Bank N.V. ‘ABN AMRO’)

Inzake: opzeggen bankrekening in verband met het gevaar van witwassen – EK

College van Beroep voor het bedrijfsleven

3 maart 2020

ECLI:NL:CBB:2020:120

(Appellante / De Nederlandsche Bank N.V. ‘DNB’)

Inzake: Boetes betaaldienstverlener o.a. wegens niet beschikken over een onafhankelijke en effectieve compliance functie (art. 3:17 Wft jo. art. 21 lid 1 Bpr) en tekortschietende naleving van de verplichting tot cliëntmonitoring (art. 3 lid 2 sub d Wwft) en van de opleidingsverplichting (art. 35 Wwft) – EK

Rechtbank Amsterdam

21 februari 2020

ECLI:NL:RBAMS:2020:1160

(Eiseres / Eurofintus Financieringen B.V. (‘Eurofintus’))

Inzake: wijzigingsbeding kredietovereenkomst, tussentijds appel – WP

Rechtbank Noord-Nederland

10 maart 2020

ECLI:NL:RBNNE:2020:932

(Rabobank / Gedaagde)

Inzake: Verstekvonnis na ambtshalve toetsing. Vervroegd opeisingsbeding en zorgplicht kredietwaardigheidstoets ex art. 4:34 Wft. Geen eenzijdige omzetting in andere kredietovereenkomst – TK

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentieoverzicht
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:FR/16120

Verder in 2020 nr.5

 Gaat de maximale kredietvergoeding omlaag?

Iemand zei me een tijdje geleden dat een deel van het financiële toezichtrecht luxeregelgeving is. Alleen omdat we ons niet druk hoeven te maken over extreme honger of een vijandig leger, hebb...

 Kwalitatieve kapitaalvereisten voor financiële ondernemingen

Dit artikel gaat over de zogenaamde kwalitatieve kapitaalvereisten voor financiële ondernemingen. Deze eisen strekken er toe dat kapitaal van de financiële onderneming ook daadwerkelijk beschikb...

 De impact van de Wtt 2018 voor de reikwijdte van gereguleerde trustdiensten

De Wet toezicht trustkantoren 2018 (hierna: Wtt 2018)[2] heeft veel gebracht, waaronder discussie over de reikwijdte van de gereguleerde trustdiensten. In dit artikel wordt de reikwijdte van de ...

 PSD2 een jaar in praktijk

De Herziene Richtlijn betaaldiensten (hierna: PSD2) is in Nederland inmiddels een jaar in werking. PSD2 introduceerde twee nieuwe betaaldiensten: de betaalinitiatie- en rekeninginformatiedienst....

 Reactie op ‘Impact van het coronavirus op het financiële stelsel’ van Gerard Kastelein in FR 2020, nr. 4: Over Covid-19, Black Swans, Gray Rhinos en andere dieren

In het vorige nummer van dit tijdschrift schreef Gerard Kastelein een lezenswaardig voorwoord over de invloed van de coronavirus-uitbraak op het financiële stelsel, en welke problemen dit opleve...

 Rondom het Nieuws - Corona, krediet en kapitalisme

De crisis die het coronavirus (COVID-19) veroorzaakt, raakt iedereen en vraagt het uiterste van velen. Patiënten, artsen en ondernemers, maar ook academici en advocaten zetten alle zeilen bij om te...